تبلیغات
❀وبـــــــ لژیــــون همسفــــر سحـــــر❀

❀وبـــــــ لژیــــون همسفــــر سحـــــر❀
❀❀❀❀جمعیت احیای انسانی کنگره 60❀❀❀❀ نــــوای عشـــــق❀  
قالب وبلاگ

به نام خدا

روز دوشنبه 97.9.12 لژیون نوای عشق، لژیون یکم شعبه شیخ بهایی به استادی سرکار خانم سحر و جمعی از همسفران با محبّت با دستور جلسه سی دی قلب راس ساعت 4:30 آغاز به کار نمود.


خانم سحر : اگر به نوار قلب توجه کنید میبینید زمانی قلبتان هنوز زنده و در جریان است که خطهایی شبیه به کوه و دره دارد یعنی بالا و پایین دارد و پستی و بلندی دارد ، اما زمانی که خط صاف میشود قلب می ایستند دقیقا زندگی هم همین است زمانی که در مسیر خود پستی و بلندی هست، مسائلی هست یعنی زندگیتان در جریان است اما وقتی راکد هستید یا همه چیز همیشه خوب پیش برود و آزمون و خطایی نباشد مثل همان خط صاف نوار قلب است ...................

جدا کننده متن وبلاگ لاینر وبلاگ

زیباساز


به نام خدا

لژیون یکم فعالیت خود را با کنفرانس همسفر مریم عزیز اغاز کرد:


همسفر مریم : هزاران سال است که بیماری اعتیاد وجود دارد ولی درمان قطعی  را هیچ جایی مانند کنگره نیاورده است . انسان در علوم مختلف پیشرفت کرده است مانند مهندسی ،ریاضی و...

مهندسان برای اینکه مهندسی دقیقی داشته باشند با خط کش و اندازه ها باید درست کار کنند تا مهندس خوبی باشند .وقتی در مورد علوم انسانی صحبت می کنیم صحبت از حس است مثلا می گوییم شخصی روانش به هم ریخته است یا خواسته هایش دچار مشکل شده است . اگر در مورد زشتی و زیبایی از چند نفر سوال کنیم هر کدام جواب های متفاوتی به ما می دهند ولی اگر از سرعت و اندازهها بپرسیم جواب همه آنها یکسان است . در هر علومی به یک تعریف پایه می رسیم ولی در علوم انسانی چون در مورد صور پنهان انسان است تعریف پایه ایی نداریم . اعتیاد از ترکیب انسان و مواد مخدر است ،که یک سر قضیه انسان است .انسان دارای صور آشکار و پنهان است که صور آشکار همان قلب، کلیه ،کبدو... است که ما به وضوح می بینم و صور پنهان که همان ترس ،کینه ،حسادت و....است .. اگر مسدله ایی وجود داشته باشد حل کردن آن سخت است ولی اگر صورت مسئله ایی را نداشته باشیم حل کردن آن غیر ممکن است .آقای مهندس خودشان سالیان زیادی دزگیر اعتیاد بوده اند و با تمام وجود این مشکل را درک کرده بودند و چند بار هم سعی در ترک آن داشتند که موفق نشده بودند.اگر جهان بینی نباشد حل کردن این مسئله بسیار مشکل است که در مثلث اعتیاد که روان و جهان بینی هست اگر جهان بینی نباشد ما قدرت حل مسائل را نداریم.اگر انسان یک شب بی خواب شود هر کاری را انجام می دهد که شب بعد بخوابد ولی اگر یک مصرف کننده یک دفعه مواد را قطع کند ممکن است نتواند تا شش ماه بخوابد.در کنگره اولین چیزی را که در موردش صحبت می کنیم نفس است .برای نفس شهر وجودی را مثال زدند که برای انسان تعیین موجودیت می نماید که اگر ساکنین آن آرام باشند انسان در آرامش هستندو اگر شهر وجودی آشفته باشد انسان هم آشفته است.مدلی که ما می توانیم  برای نفس بوجودبیاوریم شهر وجودی است که تفاوت بین انسان ها را مشخص می کند. اگر وجودی بخواهد از خودش دفاع کند عقل نیاز است.در مقابل نفس شخصیت است و در مقابل عقل دانایی قرار دارد ..عقل مانند قلعه ایی است که سربازان دانایی از آن محافظت می کنند .نفس خواسته دارد که اگر انسان عاقل باشد به مرحله دانایی می رسد و اگر خواسته نامعقول داشته باشد دانایی کنار می رود . شخصیت چیزی است که انسان از خودش باور دارد و همه انسان ها یک سری توانایی هایی دارند که که اگر خودشان را باور داشته باشند موفق می شوند و مثلث شخصیت از سه ضلع امنیت ،شایستگی و معصومیت تشکیل شده است . خیلی از انسان ها توانایی های زیادی دارند ولی خودشان را باور ندارند مثلا اگر خوب شعر می گوید خودش این را قبول ندارد.کسانی که توانایی خود را باور ندارند شخصیتشان دچار مشکل است و کسانی هم که بیشترازتوانایی خودشان از خود انتظاردارند شخصیت دروغین دارند و افرادی که شخصیت نرمال دارند توانایی های خود را آن طور که هست قبول دارند. قلب یک نماد است که اگر درست کار کندحس ها هم درست کار می کنند .در کلام الله هم گفته شده است که کسانی که در تاریکی هستند قلبشان سخت شده است .باید قلبشان شفا پیداکند تا بتوانند از ضدارزش ها خارج شوند. پیوند زدن در ابتدا با درد همراه است زیرا باید به درخت خراشی وارد کرد تا بتوان چیزی را پیوند زد. در انسان هم همینطور است و خلق و خوی انسان عوض نمی شود مگر اینکه ضربه ایی به او وارد شده باشد.ضربه ایی که به انسان وارد میشود فقط انرژی شخص را می گیرد.دو خاطره ما خوب به یاد می آوریم یکی وقتی تشویق شده باشیم و دوم اینکه بی دلیل تنبیه شده باشیم .در سفر دوم تیری که وارد قلب شده است را می خواهند خارج کنند که همانطور که برای وارد شدن شخص دردی را متحمل شده ،خارج کرذن آن مشکل نیز درد دارد که در این موضوع باید قدرت تحمل خود را بالا ببریم تا بتوانیم موفق شویم.مانند داستان شمشیر در سنگ که شمشیری داخل سنگی بوده و کسی نمی توانسته آن را بیرون بکشد و شخصی به نامن آرتور شاه این شیمشیر را بیرون می کشد .این آرتور شاه خود ما هستیم که اگر بتوانیم کینه و نفرتی که داخل قلبمان است را از بین ببریم موفقی می شویم.

همسفر حکمت :نکته قابل اشاره و بسیار زیبااین که داستان اعتیاد و صورت مسئله آن را به داستان سرزمین ظلمات و چشمه حیات تشبیه کردند . یعنی اعتیاد  سرزمین ظلمات است و صورت مسئله اعتیاد چشمه حیات و چیزی که در سرزمین ظلمات هست به راحتی دست یافتنی نیست اما جناب مهندس به این صورت مسئله دست یافتند و به دنبالش بسیاری از مسائل حل شد . پس متوجه می شویم خیلی سخت است چیزی که راجع به آن اطلاعی نداریم را بتوانیم حل کنیم و به نتیجه برسیم . پالایش حس هایمان هم بسیار اهمیت دارد. عقل برای محافظت از خودش سربازان دانایی را دارد.حالا چیزی که از نفس محافظت می کند شخصیت است و چیزی که حس را پالایش می کند قلب است یا همان مثلث شخصیت.همسفر مریم: وقتی می خواهند پیوندی بزنند اول باید درخت را زخمی کنند تا پیوند انجام بشود .مانند انسان که ضربه ایی می خورد و به دلیل این ضربه دچار نفرت و کینه می شود پس خُلق و خویَش تغییر می کند . در زندگی خودم اینطور بود چون من بین افراد هیچ فرقی قائل نمی شدم و همه را قبول داشتم تا اینکه از یکی از این افراد ضربه خوردم و متوجه شدم آدم ها با هم فرق دارند و ظرفیت آن ها متفاوت است و بعد از آن خلق و خویم خیلی عوض شده است.شهروجودی را نفس مثال زده بودند که اگر شهروجودی آرام باشد انسان آرام واگر شهر وجودی مشوش باشد انسان آرامش ندارد.وقتی من آشفته هستم بچه کوچک من هم آشفته است و برعکس وقتی آرام هستم فرزندم نیز آرام است.

همسفر مریم: اینکه می گویند قلب انسان مانند سنگ می شود واقعاًهمینطور است و در خانواده مسافرم چون بسیار کینه داشتندقلبشان سنگ شده بود و هرچه تلاش کردم برای نرم کردن قلب هایشان موفق نبودم ،ممکن است حرف هایم را لحظه ایی قبول کنند اما فوراً برمی گردند نقطه اول.ولی خوشحال هستم به کنگره واردشدم وتوانستم قلبم را خالی از نیروی منفی کنم.


جدا کننده متن وبلاگ لاینر وبلاگ

خانم سحرکه در ادامه به لژیون پیوستند، ادامه دادند: آیا ما مسئول این هستیم که قلب خود را نرم کنیم و روی خود کار کنیم یا دیگران را تغییر دهیم؟

همسفر افسانه :ما باید جایگاه خودمان را حفظ کنیم و کاری نداشته باشیم دیگران چه طرز فکری دارند. هر شخصی برای خودش شخصیت و خصوصیتی دارد و من نمی توانم دیگران را به سمتی که می خواهم بکشانم .وقتی من در جایگاه خودم باشم و در برابر دیگران واکنشی نشان ندهم به آرامش می رسم اما اگر در برابرمسئله ایی خشمگین بشوم سریع به دیگران انتقال می دهم مانند تیری که به سمت دیگران پرتاب کنم.

همسفر: من با این قضیه زیاد موافق نیستم که کاری به دیگران نداشته باشیم چون با آنها رابطه داریم، پس وظیفه ما در قبال تاریکی آنها چه میشود؟

خانم سحر : انسان با رابطه ها زنده است اما نوع نگاه من در مسیر حرکت من بسیارمهم است .حرکتی که من انجام می دهم این است که ابتدا روی خودم کار کنم تا از تاریکی بیرون بیایم و حال خودم خوب شود. من معلم دیگران نیستم و مسئول تاریکی های آنها نیستیم حتی همسر و فرزندم اما راه مستقیم و مسیر درست اینگونه است که زمانی که آنقدر روی خود کار کردم وحسهایم را پالایش کردم و تغییر کردم آنوقت اگر قرار باشد کسی توسط نگاه من، بیان من یا رفتار و حس من از تاریکی بیرون بیاید آنوقت خود به خود در مسیرم قرار میگیرد، حالا به هر طریقی، اما هر جایی که دارید از تاریکی های درون دیگران عذاب میکشید و فشاری به شما می آید و حالتان بد میشود یعنی آن تاریکی را هنوز درون خود دارید یا اگر اسبابش فراهم شود شما آن رفتار را از خود نشان خواهید داد. پس بهتر است آموزشهای جهانبینی را آینه ای کنم برای ضعفهای خودم نه ذره بینی برای تاریکیها و ضدارزشهای دیگران! اما این موضوعی است که هرکسی خود باید به آن برسد.....

همسفر حکمت: زمانی مشکلی بین ما و افراد پیش می آید و ما می گذریم  و عمل سالم انجام می دهیم ولی طرف مقابل سو،برداشت می کند که من نوعی خودم مقصر بودم که الان عمل سالم را انجام می دهم در صورتی که ما با آموزش های کنگره از بسیاری نگرش های متفاوت با خودمان گذر می کنیم تا شرایط عادی طی شود در این مواقع چه باید کرد؟

همسفر مریم : به این افراد نباید اهمیت داد این اهمیت دادن شما است که شرایط را برای شما سخت می کند.

همسفر افسانه : این موضوع هنوز برای خودتان حل نشده ،اگر حل شده بود ناراحت نمی شدید ولی الان شما منتظر قضاوت دیگران هستید.


جدا کننده متن وبلاگ لاینر وبلاگ

خانم سحر: اعتقاد من این است که در مقابل انسان ها وقتی که میدانم عمل سالم را انجام داده ام باید با قدرت تشخیص کر و کور ولال باشیم و بدانیم که اگر عمل من سالم بوده پس در ادامه نتیجه خوبی میدهد و شاید آن فرد بعدها متوجه عمل درست من بشود البته نه همه جا. یک جاهایی باید دید،شنید و پاسخ داد.خیلی جاها سکوت حق ما ها را ضایع می کند ولی در جایی دیگر با سکوت خود را بزرگتر نشان می دهی ودر گیرودار مردم و قضاوت هایشان نباشید.ما بسته به اعمالمان قضاوت می شویم .البته به درونیات خود ما هم بستگی دارد. کسانی که اطراف ما هستند و جمله ای بکار می برند که ما ناراحت می شویم این ها اتفاقی صحبت نمی کنند اینجا بخش هایی از وجود من و بارهای وجودی من است یعنی امواجی است که از خودم ساطع شده و این گونه باید پاسخگو باشم.

من گاهی کاری که از دیگران ناراحتم میکند یا رفتار خوبی به من نشان نمیدهد ویا مشکلی برایم پیش می آید سریع در ذهن و قلبم یک تصویر خوب از او میسازم و میگویم چه آموزگار خوبی! این میخواهد چه چیز از درون مرا به من یادآور شود و چه درسی قرار است به من بدهد و وقتی تصویر خوبی از او دارم میتوانم بهتر عکس العمل نشان دهم ولی اوایل سریعا خشم تمام وجود مرا در بر میگرفت و تشخیص نمیدادم باید چه رفتاری نشان دهم.

وقتی در مقابل رفتارهای ناخوشایند یا سکوت میکنیم یا صبر این خود نشانه بزرگ شدن ظرف وجودی است آموزش دیدن قشنگ است اما مهم تر این است که با این آموزش ها در شرایطی که خداوند مرا قرار می دهد چه عکس العملی نشان بدهم و آقای مهندس می گویند هر جایی که آموزش گرفتی و آن را عملی کردی نشان می دهی که روی نفست کنترل داری .

ما حتی این آموخته ها را در ابعاد دیگر با خود می بریم ولی این آموخته ه به گفته آقای مهندس باید چگونه باشد؟

همسفر نسیم: آموزش هایی را می بریم که عمیق باشند.

خانم سحر : دقیقا همینطور است باید عمیق باشند یعنی کاربردی و درونیشان کرده باشیم.


همسفر: وقتی کسی ما را عصبانی میکند چرا میگویید کمی سکوت کنیم؟

چون وقتی سکوت کردید بدین معنی است که از طرف مقابل فرصت خواسته اید تا فکر کنید و ببینید چه کاری انجام بدهید یا چه جوابی بدهید یا اینکه اصلا جواب بدهید یا ندهید، درست تر است ،حتی پنج ثانیه سکوت میتواند باعث شود شما بهترین عملکرد را از خود نشان دهید.

خانم سحر : چرا شناخت انسان و در کل علوم انسانی راحت نیست و مسائلش ثابت نیست؟

همسفر مریم:چون انسان دارای صور پنهان است و ما از درونیّات آن خبر نداریم و حس آن ها را نمی شود عوض کردولی فیزیک یک قانون ثابت وخاص دارد.انسانی که بهم ریخته است ممکن است مشکلش در جوانی یا کودکی اش باشد که رشد کرده است و ما بایک قانون کلی وثابت نمی توانیم مشکل را حل کنیم.

همسفرحکمت : چیزهایی که نامرئی ودرونی هستند قابل دید واندازه گیری نیستندبه همین دلیل هم ثابت نیستند.

همسفر مرضیه:چون صور پنهان انسان را نمی شناسند .مثل همین اعتیاد که نمی دانستند به کجا ضربه وارد شده و چگونه باید درمان کردو می خواهند یک سری علائم ظاهری را از بین ببرند و چون ناشناخته هستند قوانین ثابتی ندارند.

همسفر مریم : شخصیت و حس انسان ها با هم متفاوت است . روند رشد تکاملی دارند ولی قوانین فیزیکی ثابت هستند.


جدا کننده متن وبلاگ لاینر وبلاگ

خانم سحر :بله به دلیل صور پنهان انسان است و اینکه انسان گستردگی ابعاد دارد، آقای مهندس با شناخت انسان و صور پنهان، هر هفته مطالب مربوط به انسان را مانند تکه های یک پازل در اختیار ما قرار میدهند تا بتوانیم انسان و خود و صور پنهان را بشناسیم. اگر انسان خود را و صور خود را بشناسد با مشکلات مانند قبل برخورد نمی کند و حتی به جایی میرسد که میگوید خدایا مسئله ای در مسیرم بگذار تا ببینم با خودم چند چند هستم.

توجه کرده اید وقتی آدم خیلی ناراحت میشود یا دلش میشکند یا غصه ای دارد نا خودآگاه دستش را روی قلبش می گذارد یا حتی اگر کسی را دوست دارد دستش روی قلبش می گذارد.

همسفر نیلوفر:چون قلب تنها عضوی است که با آن احساس و ادراک داریم.

همسفرنسیم: آقای امین می گویند همانطور که جایگاه عقل مغز است جایگاه احساسات هم قلب است.


خانم سحر : یکی از همسفرها به من گفت خیلی دیگران به من میگویند که از تو انرژی میگیریم و خوب هستی، این خوب است اما مراقب حقه های نفس خود باشید که از همین ها زمین نخورید یک زمانی راهنما از رهجو تعریف می کند و مسیر خوب پیش می رود مراقب آرامشمان باشیم.

همسفر: من خودم مسائلی که برای خودم پیش می آید را پذیرفته ام که روزی من است و در آن نقش داشته ام اما برای یکی از عزیزانم نمیتوانم قبول کنم؟

خانم سحر : آقای مهندس می گویند در تقدیر ما و زندگی اکنون ما هیچ جبری حتی به اندازه سر سوزنی در کارنیست، انسان چیزی در مزرعه و باغچه اش میروید که خود کاشته است اما هرکدام یک جنبه ای دارند، مثلا آموزش، تنبیه، ترفیع که همان هم جبری در آن نیست.


قرارگرفتن یک مصرف کننده در زندگی ما چه تاثیراتی روی ما دارد؟

همسفر مریم : زمانی که ازدواج کردم نمی دانستم همسرم مصرف کننده است ولی وقتی متوجه شدم ،پیشنهاد دادم داخل خانه مصرفش را انجام بدهد که حتی با دوستانش هم داخل خانه مصرف می کردند و چون به او علاقه داشتم اعتراضی نمی کردم و زمانی مشکل ساز شد که پسرم می خواست وارد اتاق مصرف او بشود که دیگر اجازه مصرف در خانه را ندادم واین جرقه ایی برای درمان همسرم شد.

همسفرمرضیه: من هم زمانی که ازدواج کردم از مصرف کننده بودن همسرم اطلاعی نداشتم و شرط ازدواجم هم اعتیاد نداشتن بود و قبل از ازدواجم همیشه از خدا می خواستم اگر آرتمش در این ازدواج هست برای من رقم بخورد تا این که ازدواج کردم و متوجه اعتیاد همسرم شدم ولی اجازه ندادم کسی اطلاع پیدا کندو همیشه سوالم از خدا این بود که چرا همه چیز بهم ریخته است ولی الان می فهم برای اینکه انسان به روشنایی برسد باید از سیاهی عبور کند و خدا را شاکر شاید این بهترین اتفاق زندگی من بود. اگر مسافرم یک اشکال داشت ولی این قدر خوب وبزرگ است که من باید آن قدر تلاش کنم تا به حد او برسم.

جدا کننده متن وبلاگ لاینر وبلاگ


خانم سحر : همگی ما تلاش می کنیم رهجویان خوبی برای کنگره و آقای مهندس باشیم . این اجازه ایی که برای خروج از تاریکی به ما داده شده و اجازه حرکت در راه ومسیر مستقیم داده شده که چطوری از این موقعیت استفاده کنیم بسیار مهم است .اینکه کنگره بیاییم و اموزش و انرژی بگیریم ولی وقتی مشتم را بازمی کنم چیزی ندارم، در مورد دستور جلسه  که نقش سی دی ها در آموزش بود فکر می کردم که چقدر جهانبینی و سی دی ها به من کمک میکند که ضعفهایم را بشناسم و روزی می آید که به خودت میگویی چقدر بی جهت به پر و پای مسافرم پیچیدم، چقدر همیشه مقصرش دانستم، چقدر انرژی بیهوده صرف کردم اما حالا اگر بخواهم یک برگه بگذارم جلویم و بنویسم خودم چه تغییری کرده ام، شرمنده خودم میشوم!!!!

دوستان ما، اطرافیان و مسافر ما از فضا نیامده اند خودتان با درونیات خود جذبشان کرده اید پس وقتی جنس شما تغییر کند در آنها هم اثر گزار است..جهان بینی این هست که دو بازخورد دارد یکی این که مباحث جهان بینی را آموزش ببینم و روی خودم کار کنم و جایگاه خود را تغییر بدهم و دوم اینکه آموزش بگیرم ،انرژی بگیرم و سی دی بنویسم. ولی اگر دیگران را زیر ذره بین قرار بدهم و مشکلات آن ها را گوشزدکنم، این جا لحظه سقوط من است.

من سوالاتی که از شما خواستم پاسخ دهید را حتما در وبلاگ خواهم گذاشت وحتما در وبلاگ خدمت کنید و اکثر بچه ها که در سایت خدمت می کنند کسانی هستند که کمک راهنما می شوند چون مطالب چند بار برای آن ها تکرا می شود هر شعبه وسایتی را می بینم که بچه ها داخل سایت و وبلاگ خدمت کرده اند اکثراً بعداًکمک راهنما شده اند. چون دنبال خدمت و آموزش هستند و چیزی که باعث حرکت آنها و خدمتهای آنان میشود عشق است.

همسفر مرضیه : من خودم شخصاُ مدتی است فعالیتم کم رنگ شده چون خدمت هم در زمینه ورزش دارم که انشاالله بتوانم به زودی خدمت وبلاگ را ادامه بدهم ولی اگر از بین دوستان کسانی هستند که به اینترنت و کامپیوتر دسترسی ندارند حداقلش این است که صحبت هایی که در لژیون انجام می شود را بنویسند و این نوشته ها را بدست وبلاگ نویسان بدهند.

همسفر حکمت : خدمت در وبلاگ شاید در ابتدا سخت به نظر برسد ولی در ادامه خیلی راحت خواهد شد که این مسئله به گذاشتن زمان و خواستن نیازدارد.

همسفر نسیم : نوشتن سخت نیست در حال حاضر برنامه های اندرویدی هست که با استفاده از آن ها خیلی راحت می توانید بنویسید.

خانم سحر : خیلی بهتر است وبلاگ نویسی و تایپ کردن را یاد بگیرید و حتی با یک مطلب خیلی کوتاه آغاز کنید.


جدا کننده متن وبلاگ لاینر وبلاگ

خانم سحر :آقای امین فرمودند وقتی شروع به رشد کردید مراقب آفتها باشید، یک گیاه وقتی شروع به رشد می کند ،این رشدکردن چیز قابل ملاحظه ایی نیست چون شروع رشدش هست و نیروهای منفی با آن هیچ کاری ندارند یعنی آفت نمی زند. این رشد و آفتها در هر شروعی میتواند باشد، بچه هایی است که اول سفرشان استی یا کسانی که تازه رها شده اند یا کسانی که می خواهند کمک راهنما بشوند یا منی که شال گردنم است یا کسی که تولد میگیرد یا کسانی که مسافرشان دوباره به کنگره برگشته اند همگی باید مراقب آفتها باشیمو

علف هرز سریع رشد می کند و بالا می رود ولی یک درخت زمان رشدش طولانی است ولی بهتر میوه می دهد ، آقای مهندس میگویند ما نمیخواهیم در کنگره به قله های رفیع انسانیت برسیم یا عارف شویم، نه ما میخواهیم بدانیم خوبی خوب است و بدی بد است و من همسفر باید آنقدر آموزش بگیرم که هنر این را داشته باشیم که وقتی مسافرم به هر دلیلی بهم ریخته است و یا صدایش را بالا میبرد باوانم آرامش کنم و من صدایم را پایین بیاورم تا آنوقت بفهمیم تغییر کرده ام.


و در آخر اینکه اگر به نوار قلب توجه کنید میبینید زمانی قلبتان هنوز زنده و در جریان است که خطهایی شبیه به کوه و دره دارد یعنی بالا و پایین دارد و پستی و بلندی دارد ، اما زمانی که خط صاف میشود قلب می ایستند دقیقا زندگی هم همین است زمانی که در مسیر خود پستی و بلندی هست، مسائلی هست یعنی زندگیتان در جریان است اما وقتی راکد هستید یا همه چیز همیشه خوب پیش برود و آزمون و خطایی نباشد مثل همان خط صاف نوار قلب است.زمانی که مشکل دارید و پستی و بلندی هست بدانید زندگی جریان دارد.زمانی که همه چیز کامل و بدون مشکل است نیازی به تکامل نیست این بالا و پایینی ها باید باشد.چون اینها در هم تنیده اند و از مشکلات همیشه گلایه نکنید.

دستور جلسه هفته آینده: اداه سی دی قلب و سی دی به دنبال چه هستیم؟

برای هفته آینده حتما جزوه جهانبینی 1 همراهتان باشد

جدا کننده متن وبلاگ لاینر وبلاگ

نگارش گزارش لژیون: همسفر وجیهه

تایپ: همسفر حکمت

سبز و آفتابی باشید.

طبقه بندی: گزارش لژیون، 
[ شنبه 17 آذر 1397 ] [ 06:00 ب.ظ ] [ همسفر حکمت ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ


خداوندا؛ ما در پی هم روان شده‌ایم تا بدانیم آنچه نمی‌دانیم، از هستی و نیستی، خداوندا؛ تاریکی‌ها را تجربه نموده‌ایم، ما را با روشنایی‌ها آشنا گردان تا به فرمان عقل نزدیک شویم و به مکانی برسیم که از آنجا انشعاب یافته‌ایم.

همسفر، اینجا کنگره 60، مکانی که اگر خواستار آموزش، شناخت خود، رهایی و یافتن راه باشی، آن را خواهی یافت؛

پس بال پروازی باش تا هم پرواز را بیاموزی، هم اوج گرفتن را در بیکرانه آسمان و در نهایت عشق را ...

از عشق چه بگویم که عشق؛ به ظاهر سوختن است، اما نه برای خاکستر شدن؛ بلکه برای تبدیل شدن به نور، برای رسیدن، برای فهمیدن، برای زیستن و برای عشق ورزیدن ...

امواج عشق در همه جا موج میزند، کافی است دستت را دراز کنی؛ اگر دستت خالی از کینه، نفرت، حسا دت و انتقام جویی باشد، عشق در دستان تو قرار دارد.

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب