تبلیغات
❀وبـــــــ لژیــــون همسفــــر سحـــــر❀

❀وبـــــــ لژیــــون همسفــــر سحـــــر❀
❀❀❀❀جمعیت احیای انسانی کنگره 60❀❀❀❀ نــــوای عشـــــق❀  
قالب وبلاگ

به نام خدا

روز دوشنبه 97.6.26 لژیون نوای عشق به استادی سرکار خانم سحر و جمعی از همسفران با وفا با دستور جلسه سی دی «ندانی را بدان » راس ساعت 5:30شروع به کار نمود.

هر کدام که وارد لژیون میشویم هرکدام منی بودیم ، شاید بگوییم که نه من منیت نداشتم ولی حتما با کوهی از منیت وارد میشویم............................. 

همسفر مریم :ابتدا در مورد اهمیت وادی اول صحبت کردند و می گویند بالغ بر سیصد سی دی آموزشی داریم که مباحث گوناگون از جمله روح و نفس و جن وانسان و...درآن ها توضیح دادیم بعد از کتاب شصت درجه و یک سری کتاب های دیگر صحبت کردند . اگر من بخواهم همه مطالب را بگویم سال ها وقت لازم است و من تا سال ها مطلب برای گفتن دارم . اولویت آموزشی ما وادی ها و کتاب شصت درجه و جهان بینی است و مطالب دیگر در مرحله بعدی قرار می گیرند . ما آموزش ها را پله به پله به افراد می دهیم و افراد کم کمک حرکت می کنند و بعد به تفکر واداشته می شوند و از وادی تفکر به وادی چهارده یعنی عشق ومحبت می رسند .شرط رسیدن به هر وادی گذراندن وادی قبلی است کسی که وادی هشتم را به خوبی نیاموزد نمی تواند به وادی های بعدی برسد .ما باید در کنگره سازگاری را مطرح کنیم . قدم اول تفکر است و اگر بخواهیم جای تفکر چیزی را قرار دهیم چه چیزی را می توانیم بگذاریم که اینقدر کامل باشدو نقطه آغاز خوبی باشد .

همسفر راضیه : تفکر نقطه آغاز آموزش است در وادی ها باید سوال مطرح شود که تفکر چیست ؟ ساختار چیست ؟ زوال چیست ؟ این که همه چیز پیدا میشود یعنی چه ؟ همه چیز برای ما چه چیزی است ؟ برای سفر اولی که تازه وارد است و هنوز قادر به انجام کاری نیست این همه چیز از دیدگاه او چه هست ؟ برای ما این همه چیز در مرحله اول خودم و از دست رفتن خودم است و اینکه خود را گم کرده ایم پس باید به کنگره بیایم تا خود را پیدا کنم و این همه چیز شخص شخیص خودم است و در مراحل بعدی درس ،همسر ، شغل و...است .پس باید آموزش بدهیم که تو خود را گم کرده اس=یی و چگونه باید خود را پیدا کنی . این همه چیز در زندگی من چه هست ؟ ما نمی خواهین نظام هستی را درس بدهیم گرچه نظام هستی نیز در درون ان هست . منظور از القا و احیا و تحرک چه هست ؟ آیا القا چیزی است که فقط فرشته ها القا می کنند یا نه یک راهنما نیز می تواند القا کند و یا خواندن وادی اول هم می تواند به ما القا کند . فقط خدا و فرشتگان القا نمی کنند یک گل هم می تواند به ما القا کند .القا مثبت و منفی داریم .احیا یعنی زنده شدن . من چگونه می توانم احیا کنم ؟

همسفر حکمت : موضوع اصلی این است که  اول ندانی را بدان ، یعنی چه ؟ اینجا باز آقای مهندس آدرس خودم را به خودم می دهند که باید خود را بشناسم ودرک کنم که نمی دانم وقتی بفهمم که نمی دانم آن موقع خواستی در من بوجود می آید که بروم و آموزش بگیرم پس وقتی بدانم که نمی دانم پذیرش آموزش را پیدا می کنم .این همه چیز چه چیزی است ، دیدگاه ها متفاوت است و هرکس آن را یک جور معنا می کند برای مثال در دید یک مصرف کنند ه این همه چیز مواد است . اما اینجا برای ما این همه چیز خودمان هستیم که باید به خودمان برگردیم و آگاه شویم و آموزش بگیریم .برای اینکه من اوج بگیرم باید مراحل پایینی را به خوبی یاد بگیریم تا بتوانم قدرت اوج بگیرم.

خانم سحر: هفته گذشته که هفته مرزبان وایجنت بود حرکت قشنگی از مریم که تازه وارد هستند و جلسه اولشون بودم دیدم وقتی اسم لژیون ما را خواندند او به دنبال تهیه پاکت برای قدردانی بودند و در قددانی نیز شرکت کردند و این بسیار زیبا و ستودنی بود.راهنما از نحوه آمدن وشروع کردن رهجویان همه چیز را می فهمد و این مهم است که با چه حسی بیاییم . بر فرض کسانی که دیر می آیند کار درستی نمی کنند و با هدف بیایید و بخواهید تا چیزی را یاد بگیرید.

همسفر نیلوفر: سوال مطرح میشود احیا چیست و چگونه می توانم احیا شوم . شخص که ناامید است را راهنما باید یادش بدهد که چگونه احیا شود . مثال لوبیا را زدند که در زیر خاک ابتدا خود زنی می کند و بعد از زیر خاک وتاریکی سر بر می آورد و تبدیل به گندم می شود ما هم اگر بخواهیم احیا شویم باید در تاریکی قرار بگیریم و بع خود را از تاریکی وظلمت بالا بکشیم . تحرک یعنی چه ؟ یعنی حرکت کردن . باید ثابت کنید از سکون هیچ چیزی بدست نمی آید .در هستی چیزی ثابت نیست و لازمه هستی حرکت است . منِ رهجو زمانی رشد می کنم که حرکت کنم .منظور از صفحه سفید نقاشی چیست ؟ ما یک دفعه نمی توانیم تغییر کنیم مثل بوم نقاشی سفید که ذره ذره تصویر برآن پدیدار میشود ما هم باید ذره ذره تغییر کنیم .باید صفحه زندگی من سفید و بدون ضد ارزش ها باشد تا بتوانم نقشه دلخواه زندگی خود را برآن بکشم .این ها بستگی به اعمال من دارد. زشتی چیست و معیار زشتی چیست ؟ زشت را هرکسی یک جور معنا می کند و در هر فرهنگی معنای زشتی فرق می کند . مثال پوشش خانم ها که در خارج بدون حجاب بودن زشت نیست ولی از نظر ما زشت است یا رشوه گرفتن که در دین ما حرام ولی برخی ان را زرنگی می دانند . آیا خلق مخصوص خداوند است ؟ نه انسان هم ذره ایی از وجود بار ی تعالی است و او هم می تواند خلق کند .

در این قسمت خانم شکوفه مطلبی را از صفحه 50کتاب شصت درجه خواندند که شهر عظیمی را با ساکنانی که هر کدام به وظایفی مشغول هستند را به تصویر کشیده است و مراحل ورود عناصر مخرب به شهر وجودی انسان که همان جسم است را توصیف می نماید و چگونگی تخریب را نشان می دهد و در ادامه گفتند که خواندن این قسمت برای مسافرشان که یک سال است به کنگره می آیند ولی این قسمت را نخوانده بودند بسیار جالب بوده است و ایشان تحت تاثیر قرار گرفتند و تصمیم جدی برای درمان گرفتند.

در این بخش خانم سحر ضمن خوش آمدگویی به خانم مریم برای ورود به لژیون برای ایشان راجع به آرامش گفتند و از حس و حالی که هر تازه وارد دارد و اینکه شاید سخت ترین حس این باشد که تازه وارد با خود بگوید وفکر کند شاید نتواند در صحبت کند اما توصیه کردند حتی اگر شده هر جلسه فقط نام خود را بگوید در ادامه توانایی های صحبت کردن برای وی فراهم میشود.  

خانم سحر : من با طرح سوال شروع می کنم.اصلا این ندانی را بدان یعنی چه ؟ چرا شخص تازه وارد باید این سی دی را گوش کند ؟

همسفر حکمت : برای مثال شخصی که بیمار است وقتی بداند و قبول کند که مریض است می گوییم نصف راه را آمده است یعنی وقتی می داند که مریض است تلاش می کند تا درمان شود . وقتی من آگاه نیستم که نمی دانم به دنبال یادگیری و حل مشکلات نمی روم ولی وقتی بدانم که خیلی چزها را نمی دانم حتما حرکتی می کنم و خواستی در من بوجود می آید تا آموزش هارا بگیرم .

 

خانم سحر : هر کدام که وارد لژیون میشویم هرکدام منی بودیم ، شاید بگوییم که نه من منیت نداشتم ولی حتما با کوهی از منیت وارد میشویم که من فلان چیز را می دانم و کلی کلاس عرفان یا خودشناسی و قانون جاذبه رفتم یا من دکترم و مهندسم ولیسانسم و مشکل از مسافرم هست و با این منیت ها وارد میشوم .ولی من باید بدانم که نمی دانم تا آموزش پذیر باشم ، پس باید بدانم که ناآگاه هستم ،هر چقدر که بدانم هم باز نادانسته های من بیشتر است اگر می دانستم که درگیر این همه مشکل نبودم ،فرزندم که برفرض 16یا 19 یا 5سالش هست با یک سری ندانم کاریهایی بزرگ شده است آیا می توانم یک روزه تربیتش کنم ،این چندین سال طول کشیده که شکل گرفته پس لااقل چند سالی نیاز هست تا آموزش هایی را به او انتقال بدهید با چی با این که من چیزی نمی دانستم ، درصدی از راه را رفتید ،انسان هایی هستند که خیلی سخت چیزی را قبول می کنند که آموزش بگیرند و تغییر کنند ، منیت یکی از ابزارهای نفس اماره است که اجازه نمی دهد تو آموزش بگیری ، اینکه نه من کلاس رفتم ،خیلی چیزها را می دانم من از راهنمایم بزرگترم بهتر می دانم و....اصلا به این ها نیست . به این است که علم کنگره را بفهمید ، همه علم کنگره را پیدا می کنند اما جذب هر کدام فرق می کند. اگر بدانم ندانسته هایم بیشتر از دانسته هایم است خیلی قشنگ سی دی هایم را می نویسم به راهنمایم بهتر گوش می کنم نگاهم به دهان اوست که چه می گوید بهتر آموزش ها را می گیرم .باید دعایمان این باشد که وقتی وارد می شویم یک چیزی یاد بگیریم . درست است که از اعتیاد ضربه خوردیم اما از افکار پوچ خود بیشتر ضربه خوردیم . سی دی اعتماد خیلی قشنگ است ،یک وقفه هایی در زندگی پیش می آید که برای این است که ما بیشتر خود را پیدا کنیم وانرژی بگیریم . اگر مادر هستید اجازه بدهید که فرزندانتان تاریکی را تجربه کنند فوری دست آن ها را نگیریداگر تجربه نکند وابسته می ماند و روزی به زمین می خورد . دور مسافر خود کانال کشی نکنید ، رهایش کنید تا خودتان راحتر رها شوید. اگر حس دعا یا نفرت یا حسادت یا کینه برای کسی بفرستید اگر او در دورترین نقطه مکانی هم باشد یا جایی که تو اصلا نمی دانی کجاست دقیقا به قلب او می رسد و آن حس را می گیرد بر اساس امواج . صور پنهان و مغز ما بر اساس امواج است . امواج و حس ها به هم راه دارند . گاهی من همان دعایی را می کنم که شما در فکر ان دعا هستید این ها به خاطر این حس ها است . اگر کسی را هم دوست ندارید باز به او خوبی کن ، دعا کن . این دعا باید اول تمام وجود تورا بگیرد و از خدا آرزوی خوشبختی باری او بکنید.

همسفر وجیهه : خیلی برای ما پیش می آید که وقتی حس کینه را کنار می گذاریم یک دفعه قلبمان خالی می شود و ممکن لحظه ایی برای او دعای خیری بکنیم .

خانم سحر:وقتی دعا می کنید برای رهایی دیگری ، اول باید ان اتفاق برای خودت بیفتد تا بعد برای او اتفاق بیفتند . مثال شلنگ را گفتم که ابتدا باید پر شود تا بعد خارج بشود . دعا کردن و آرزو کردن برای دیگری هم همینطور است ابتدا باید تمام وجود تورا بگیرد تا بعد به او برسد.به خودتان بگویید من یک هفته کلامم مثبت باشد مطمئنا تاثیر آن را می بینید ،زیبایی ها را ببینید . برای داشته هایتان شکر کنید . این ندانی را بدان القایی که دارد بسیار موثر است . وقتی به کنار دستی خود می گویی حالت خوب نیست یا حال مسافرت خوب نیست دقیقا حست را به او منتقل می کنی . فکر کنید چقدر مثبت هستید چقدر امیدوار هستید وقتی جملات منفی بگویید همین منفی ها را القا می کنید. ندانی را بدان در تمام موارد زندگی خود بیاورید و رعایت کنید .

هفته آینده « سی دی بقا و وادی دوم »

پاینده باشید .

 

 

 
طبقه بندی: گزارش لژیون، 
[ جمعه 30 شهریور 1397 ] [ 08:32 ب.ظ ] [ همسفر حکمت ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ


خداوندا؛ ما در پی هم روان شده‌ایم تا بدانیم آنچه نمی‌دانیم، از هستی و نیستی، خداوندا؛ تاریکی‌ها را تجربه نموده‌ایم، ما را با روشنایی‌ها آشنا گردان تا به فرمان عقل نزدیک شویم و به مکانی برسیم که از آنجا انشعاب یافته‌ایم.

همسفر، اینجا کنگره 60، مکانی که اگر خواستار آموزش، شناخت خود، رهایی و یافتن راه باشی، آن را خواهی یافت؛

پس بال پروازی باش تا هم پرواز را بیاموزی، هم اوج گرفتن را در بیکرانه آسمان و در نهایت عشق را ...

از عشق چه بگویم که عشق؛ به ظاهر سوختن است، اما نه برای خاکستر شدن؛ بلکه برای تبدیل شدن به نور، برای رسیدن، برای فهمیدن، برای زیستن و برای عشق ورزیدن ...

امواج عشق در همه جا موج میزند، کافی است دستت را دراز کنی؛ اگر دستت خالی از کینه، نفرت، حسا دت و انتقام جویی باشد، عشق در دستان تو قرار دارد.

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب