تبلیغات
❀وبـــــــ لژیــــون همسفــــر سحـــــر❀

❀وبـــــــ لژیــــون همسفــــر سحـــــر❀
❀❀❀❀جمعیت احیای انسانی کنگره 60❀❀❀❀ نــــوای عشـــــق❀  
قالب وبلاگ

به نام خدا

روز دوشنبه 97.6.5 لژیون نوای عشق به استادی سرکار خانم سحر نازنین و جمعی از همسفران با محبت یا دستورجلسه کتاب شصت درجه زیر صفر راس ساعت 5:3آغاز به کارنمود.

    در مورد 60 درجه ، باید بگویم نهایت سرما 60 درجه نیست ،نهایت سرما صفر درجه کلوین است و یا 270درجه زیر صفراست اما چرا نگفتند270درجه زیر صفر؟.................................

در ابتدا خانم سحر نکاتی را مربوط  به اردوی تفریحی یک روزه بیان کردند و سپس در مورد ضرورت مشارکت و قدردانی در هفته  مرزبانی ،ایجنت و اسیستنت صحبت نمودند ،همچنین هفته قدردانی از وبلاگ نویسان کنگره شصت را تبریک گفتند و تاکید کردند وبلاگ نویسی خدمت بزرگ و ارزشمندی خصوصا در تاثیرآن درفرای مرزها است .

خانم سحر : ابتدا به رابطه پیام بهترین راه با سی دی رسیدن می پردازیم . به نظر شما چه ارتباطی بین پیام بهترین راه ورسیدن وجود دارد؟

همسفر مرضیه : سه تا شرطی که برای رسیدن لازم است ،یکی میوه ایی که قرار است برسد ،می رسد و با رسیده شدن از درخت جدا میشود یکی اینکه کامل وبزرگ شده باشد و اگر زودتر از موعد جدا شود کال ونرسیده و به درد نخور است .برای مثال مصرف کننده ایی که خودش راه را انتخاب کند و برسد دیگر نیازی نیست که به او چیزی بگوییم و خودش به این نکته می رسد که باید مواد را رها کند و بیاید آموزش ببیند تا درمان شود.

همسفر نسیم : هر انساننی در هر جایگاهی که هست اگر رسیده و پخته نباشد نمی توتند در آن جایگاه خدمت و فعالیت کند ومن خودم زور می زدم جایگاهی را بدست بیاورم ولی با گوش کردن به سی دی رسیدن فهمیدم که باید زمان سپری شود و هر جایگاهی خودش مرا پیدا کند و برای بهترین راه هم من اکثر مواقع می خواستم کوتاهترین راه را برای رسیدن به هدفی انتخاب کنم  وحالا فهمیدم که علت نداشتن نتیجه  همین اشتباه بوده است.

همسفر مریم : در بهترین راه می گویند کلام باید پخته و کامل باشد یعنی حرفی که می زنیم بفهمیم چه می گوییم وگرنه تخریب بوجود می آوردو وقتی کلام درست نباشد به هدف نمی رسد.

خانم سحر: غذای نیم پخته یاخام قابل خوردن نیست ، فقط منظور غذا نیست . هر چیزی که به درجه پختگی و رسیده بودن نرسیده باشد قابل استفاده نیست . اینجا مثالی از  درخت گردوهست که درخت گردو با این بزرگی و مستحکمی هر موقع گردویش رسید قابل برداشت است و گاهی یک سری افراد قبل از رسیدن گردو سعی دارند گردو را بازدن چوب برداشت کنند که هستند بسیارانی که  دچار آسیب دیدگی قطع نخاعی میشوند از آنجایی که آقای مهندس از هر چیزی نکته ای می گیرند ،  اینجا می گویند چون این چیدن ها هنوز وقتش نشده و این ها به زور می خواهند گردو را بچینند و گردو را از پیوند وو ریشه اش جدا کنند این اتفاق ها رخ می دهد پس اگر اجازه بدهیم وصبر کنیم و به این درجه رسیدن و پخته شدن برسند مشکلات کمتر است این مثال برای انسان ها هم هست.بر فرض همسفری که حواسش به خرید اجناس و نوع خاصی مارک هست و مداوم موجب آزرده خاطری مسافرش میشود این هنوز پخته نیست ، اگر وابستگی مالی دارد این هنوز نرسیده است ، اگر به یک سری افکار پوچ و تجملات زندگی چسبیده این نشانه خامی و نپختگی است ، می گویند این کتاب و جزوه و سی دی ها برای این است که ما به مرحله رسیده شدن برسیم . یعنی به مرحله پختگی رسیدن .اگر من در کنگره هستم برای این است که انسان و بهترین راه  را بشناسم و اگر مشکلی پیش آمد به هم نریزم و بتوانم راه درست را انتخاب کنم و اطمینان داشته باشم که این راه مرا سالم می رساند.

کتاب  عبور از منطقه شصت درجه زیر صفر

همسفر نیلوفر..خواندن کتاب ....الگو

خانم سحر : آقای مهندس چند سال درگیر اعتیاد به مواد مخدر بودند؟ 17سال و بعداز ان کتاب شصت درجه را نوشتند و تجربیات خودشان را به ما انتقال دادند. فکر می کنید این 60درجه به چه معناست و آیا منظور نهایت یخ زدگی است و اصلانماد چیست ؟

همسفر نسیم : فکر می کنم عمق یخ زدگی و سرما باشد و نماد پایین ترین درجه یخ زدگی است و اعتیاد هم نهایت این یخ زدگی است .یعنی اعتیاد نهایت این یخزدگی وبلا را سر مسافر در می آورد و حس های دنشان بسته است .

همسفر وجیهه :منطقه شصت درجه نمادجایی است که هیچ نوری به او نمی رسد و نهایت تاریکی است و هیچ حس مثبتی به او نمی رسد و راه اشتباهی است که به نتیجه مطلوب نمی رسد.

خانم سحر : جایی است که هیچ گرمایی به آن نمی رسد و حس هایش از کار می افتدووقتی جایی یخبندان است هیچ حرکت وحسی  نمی تواندبکند ،دست ها سفت وسخت می شوند، هیچ چیزی در اختیار تونیست و همه بدن از کار می افتدو اما در مورد 60درجه ، باید بگویم نهایت سرما 60درجه نیست ،نهایت سرما صفر درجه کلوین است و یا 270درجه زیر صفراست اما چرا نگفتند270درجه زیر صفر،چون دیگر هیچ چیز از او باقی نمی ماند.نه کوچکترین حسی ، نه مهربانی و نه محبتی ..پس با گفتن 60درجه یعنی هنوز چیزهایی هست شخص اعتیاد دارد ولی با اعتیاد کمی از آن حس محبت یا مهربانی یا چیز دیگری با او هست یا هنوزکمی ازآن احساس مسئولیت را دارد ، می خواهد ابراز احساسات کند ولی نمی تواندچون وجود مواد اجازه نمی دهد و ایشان براساس تشخیص خودشون یعنی برای مسافر یخ زدگی مطلق نیست و هنوز حس های هست . سپس می گویند :

این کتاب کاوشی است بین چندین حلقه آفرینش یعنی چه ؟

خانم سحر : منظور از چندین حلقه منظور ابعاد مختلف است . ووقتی صحبت از بُعد های دیگر میشود ذهن خودرا به ابعاد ماورایی و نجومی نبرید . مثال اینکه  مادر اینجا زندگی می کنیم و یک سری افراد در شهرهای دیگر ْ در ست به همین طریق همینطور که ما در این جهان هستیم جهان های دیگری نیز هست که بی شمار هستند و موجوداتی آنجا زندگی می کنند و اینها بر مبنای درجه نفس شان باهم هستند و ارتباط دارند و اطلاعات را ردو بدل می نمایند.

خانم سحر : .....باورش کار هر کسی نیست یعنی چه ؟

همسفر نسیم : کسی که در درون خود محبت نداشته باشد نمی تواند محبت را باور کند ،حتی هستند کسانی که وجود چیزی مثل عشق را باورندارند و می گویند با این اوضاع و این نوع رفتار آدم ها مگر عشق و محبتی اصلا هست ؟

همسفر حکمت : ما آدم ها اکثر مواقع نوک دماغ خود را می بینیم و وسعت دید کمی داریم چه برسد که صور پنهان را درک وباور کنیم و بیشتر ظاهر را مد نظر داریم پس اشاره به این که باورش کار هر کسی نیست به این است که فقط کسانی که صور پنهان را می فهمند و باور دارند می تواند وجود ابعاد مختلف را حس و باور کنند .باید به مراحلی برسیم و آموزش هایی را ببینیم تا شاید قدرت باوری را پیداکنیم.

خانم سحر : بله یک سری آدم ها  نمی توانند و یک سری نمی خواهند که بفهمند ْ می گویند نمی خواهد برای این افراد توضیح بدهید و باز کنید ْآنهایی که بخواهند می فهمند و آن هایی که باید بدانند هم می دانند ْمگر آن کسی که باید بداند....مگر آن کسی که بخواهد بفهمد و بداند. ما در تمام اصول زندگی یادگرفتیم همه چیز را از داخل سوراخ کلید ببینیم و وقتی کلید را بردارید فقط روزنه ایی هست ما داریم دنیارا از این روزنه می بینیم به نظر شما تا چه حدی از این روزنه میشود دید؟ مسلما خیلی کم در حد همان روزنه ؛ جهان بینی ما همان روزنه قفل هست  ،اما اگر در را باز کنید شاهد چه وسعت بزرگی هستید ، شهری ،کشوری ماورایی را می بینید که هیچ وقت ذهنت متصور نمی شد ، پس ما فقط این کور دهات را نداریم .

همسفر حکمت: به این نکته رسیدم که هر چه بیشتر یاد می گیرم بیشتر متوجه می شوم که هیچی نمی دانم ،حالا نمی دانم کی و کجا و چقدر باید آموزش ببینیم تا از ندانسته هایمان کم شود ،تکلیف کسی که اصلا نمی داند خوب معلوم است اما ما هم که در پی یادگیری هستیم هنوز نمی دانیم وآیا می رسیم ؟

خانم سحر : ابوعلی سینا وقتی آخرین کتاب خود را می نویسند با آن همه علم ودانایی و کشف و دوره زمانی که بسیار سخت می شد مردم را علم آموخت ،می نویسندتا بدانجا رسید دانش من تا که بدانم همین که نادانم .با این همه دانستن ویادگیری و تحقیق به این رسیدم که نمی دانم .

من راهنما اجازه ندارم به همسفری که غیبت دارند پیام بدهم که بیاید ولی ناراحت می شوم که بر اثر چند غیبت اتصال آنه با کنگره قطع می شود و کسی که بداند ندانسته هایش بسیار بیشتر از دانسته هایش است در کنگره می ماند و استفاده می کند .

نقش آقای مهندس در کتاب نقش  مجری وراوی است و نام ایشان نگهبان است .

توضیح کوتاهی در مورد الگو می دهم . زمان نوشتن کتاب گفته شده که باید بر مبنای علم بنویسید که چرا یک معتاد ،معتاد میشود و...در جواب می گویند این نوشتن های تئوری هم زمان بر است و هم تاکنون کمکی به درمان اعتیاد نکرده است پس در مورد چگونگی و واقعیت ها می نویسم ،شخصی که مصرف کننده است خودش بهتر از هر کسی می داند چه بر سرش آمده است ،من خودم معتادم و هم اعتیادم وهم درمان ...و به صورت عملی مراحل رسیدن به درمان را ارائه می دهند یعنی راه درمان عملی ارائه کردند و کتاب بر مبنای روش الگویی است که در بسیاری از جنبه های دیگری از زندگی از جمله لاغری نیز میشود بکار برد.

بر پیشانی دفتر ......................

خانواده هایی که در آن مصرف کننده هست مسلما فرزندان و همسر و ...بسیار ضربه می خورند و هیچ یک هم مستثنی نیستند . آقای امین فرزند آقای مهندس هم از این مشکلات جدا نبودند. چرا که پدر خانواده که بر اثر اعتیاد حس هایش بسته شده است با این که فرزندان را دوست دارد ولی نمی تواند ابراز کندچون فرماندهی او دست مواد است و اختیار از دستش خارج شده که براثر مصرف مواد،موادی در بدن جایگزین شده  و این شخص چیزی برایش مهم ودر اولویت  است که برای شخص سالم مهم نیست و چون پیوند عمیق محبت بابچه ها داشته و الان ندارند ضربه هایی احساسی به خانواده وارد میشود....روزی بر اساس این آشفتگی ها و از دست دادن ها صدای اعتراض ایشان بالا می رودودرادامه با توضیح مادراز وضعیت و اتفاق هایی که در راه است وآگاه میشوندو به لطف خداوند روزنه ایی در زندگی برای آنها باز میشود  و ضمن همراهی پدر در ابتدای کتاب مطلبی را می نویسند.

خانم سحر : نتیجه این قسمت این است که آقای امین از مشکلاتی که در زندگی اعتیاد هست توضیح می دهند و بعد بعد به پیشینه وگذشته بر می گردند که این شخص مصرف کننده گذشته ایی با تحقیق وبرسی و عرفان داشته و حتی در رشته تحصیلی خود جایگاهی و حرفی برای گفتن داشتند و اگر ما کنار مصرف کننده ایی قرار گرفتیم ،این ها شان انسانی داشتند ولی آن را براثر مصرف مواد از دست دادند و جایگاه خود را گم کرده اند و الان که در کنگره هستیم و به درمان رسیدیم در آن جایگاه انسانی  خود هستیم وان را پیدا کردیم .نکته دیگر این که وقتی آقای امین از مادر می فهمند که قرار است با نوشتن کتاب و تجربیات تمام واقعیت ها در اختیار مردم قرارگیرد اظهار می کنند که آبروی ما می رود که اینجا خانم آنی می گویند ، اگر زندگی مردم و مشکلات آنها با این کتاب و تجربیات حل میشود و این خوب شدن بر آبروی ما مقدم تر است .

بیایید تا این امانت الهی را از ژرفای ...........

اینجا امانت الهی چیست؟

همسفر نسیم : فر ایزدی

خانم سحر : چه چیزی فرایزدی دارد؟

همسفرنسیم : عقل

همسفر حکمت : خدمت به خلق

خانم سحر: می گویند نهایت چیزی که می توانم برای شما قائل شوم اینکه به فرمان عقل نزدیک شوید.مثلا اگر باید در مفابل شخصی سکوت کنید ،خوب سکوت کنید ،اگر عقل می گوید مسواک بزن ،بروی بزنی ،اگر عقل می گوید به همسرت محبت کنی ، واقعا محبت کنی .این است نزدیک شدن به عقل ....تا بعد به مسائل بزرگتر برسید .پس امانت الهی قدرت درون است ،تفکر ، فرمان عقل ،نیروی محبت درون است که در واقع شناخت خود انسان است .در سی دی هسته مثال مردم هلند را زدند که قانونی دارند که کسانی که براثر بیماری ناعلاج به بن بست رسیدند و از درمان عاجز شدند ،این ها می روند و تقاضا می کنند تا آن ها رابکشند و می گویند این ها انسان را نشناختند و حتی کمک می کنند تا انسان تمام کند.

خدارا شکر که ما نا آگاه نمی میریم و همه باهم همدیگر را آگاه می کنیم و این مشکل در کشور ما با وجود آقای مهندس نیست .

همسفر شکوفه: بچه های من ،مرا از آمدن به کنگره منع می کنند چون پدرشون چندین بار قصد ترک داشتند ولی هنوز مصرف کننده است .چند سالی جدا شدم ولی الان دوباره باهم زندگی می کنیم و یک سالی است به کنگره می آیند ولی دوباره لغزش داشتند و نمی دانم چه کنم ؟

خانم سحر : منی که کنار مصرف کننده قرار گرفتم  این روزی من بوده است و باید بپذیریم. پس من هم گره هایی داشتم و باید یک سری تونل و تاریکی را باید عبور می کردم .کنگره در درمان اعتیاد در دنیا حرف اول را می زند و اورا به عهده کنگره بگذارید ،من نمی توانم برای او زمان تعیین کنم شاید او باید هنوز سفرش را ادامه بدهد و تصمیم نهایی با خودتون است اما حالاکه شما به کنگره آمدید ،آموزش ها را بگیر و بعد تصمیم درست تر را بگیرید .عزم خود را جزم کنید که اول به خودت و بعد به مسافر و خانواده کمک کنی . جلسات رابیایید و نگذارید چیزی سد را شما بشودو جایگاه امنی برای او بشوی حتما نتیجه می گیرید . در مورد فرزندان شما نمی توانی آنها را مجبور به پذیرش کنید اما با حال خوب شدن شما مطمئنا آنها تاثیر می گیرند و بهتر پذیرش پیدا می کنند.

 

همسفر مریم :.خواندن کتاب ....قوانین

خانم سحر :منظور از فرستادگان ،فرمانداران و فرماندهان چیست؟

همسفر حکمت :خداوند الگوی هایی برای ما فرستادند که همین پیامبران و فرستاگانش هستند.

خانم سحر : هر بُعدی برای خودش نگهبانان و فرشته ها و فرماندهانی داردو این ها پله به پله اطلاعات را می دهند و ما از طریق پیامبران می گیریم .ما این توفیق را یافتیم که اطلاعات رادر مورد اعتیاد  از آقای مهندس می گیریم  .

خانم سحر : علمی که تجربه شده باشد،سندی بدون نقص خواهد بود....را توضیح بدهید.

 

همسفر مریم : قوانین همین راهی که آقای مهندس برای درمان دادند و تجربه شده است و بدون عیب است .

همسفر نیلوفر : ایشان سختی های فراوانی کشیدند تا این روش را پیدا کنند و از صافی رد شده و بدون هیچ اشکالی همه می توتنند استفاده کنند.

همسفر حکمت : این جمله در تمامی زمینه ها صادق و قابل استفاده است ولی اگر بخواهیم مفهوم جمله را در مورد کنگره بکار ببریم ..این که این درمان اعتیاد هم اصولی است و هم علمی است و مسیری است که خودشون طی کردند و به نتیجه رسیدند پس می تواند سندی باشد که نمی توانیم به آن اشکالی وارد کنیم .وقتی اطمینان وباور به نتیجه راه دارند می گویند این تجربه ایی است که خودم عملاً به انجام رساندم و خودش سند و ضمانتی است برای آن.

همسفر نسیم : در جهان امروز دو نوع علوم داریم وبرخی از علوم اشتباه نوشته شده و نمی توانیم به درستی و نادرستی ان اعتماد کنیم چون تجربه عملی نشده است ولی یک سری علوم هم که درست است چون تجربه و عملی در کار بوده است ،درست هستند.

همسفر مرضیه : چیزهایی که از طرف پیامبران به مارسیده است نشده که اشتباه باشد و تناقض هم ندارند ولی درزمانه ما دانشی هست که گاهی علما بر سر درستی آن بحث دارند و این راه درمان که به نتیجه رسیده غیر قابل تغییر است .

خانم سحر :برخی علم ها می گوید که فرد معتاد خوب نمی شود و یا بدن معتاد دارای سم است ولی با انجام عمل سم زدایی به نتیجه هم نمی رسند. علم چیست ؟علم حقیقتی است که بر راستی ودرستی دلالت داشته باشد و گره ها را باز کند .اعتیاد سم نیست ،اعتیاد جایگزینی است و ما اگر شربتی را جایگزین مواد از دست رفته بکنیم ،سیستم بدن راه اندازی میشود ،اگر بپرسند چه سندی بر این گفته دارید آقای مهندس می گویند خودم .چیزی که من خودم تجربه کردم و ملموس آن هم، رها یافتگان هستند پس نقصی ندارد.

 

هفته آینده :« سی دی خانواده  ووادی دوم »

پاینده باشید.

 

 
طبقه بندی: گزارش لژیون، 
[ جمعه 9 شهریور 1397 ] [ 08:17 ب.ظ ] [ همسفر حکمت ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ


خداوندا؛ ما در پی هم روان شده‌ایم تا بدانیم آنچه نمی‌دانیم، از هستی و نیستی، خداوندا؛ تاریکی‌ها را تجربه نموده‌ایم، ما را با روشنایی‌ها آشنا گردان تا به فرمان عقل نزدیک شویم و به مکانی برسیم که از آنجا انشعاب یافته‌ایم.

همسفر، اینجا کنگره 60، مکانی که اگر خواستار آموزش، شناخت خود، رهایی و یافتن راه باشی، آن را خواهی یافت؛

پس بال پروازی باش تا هم پرواز را بیاموزی، هم اوج گرفتن را در بیکرانه آسمان و در نهایت عشق را ...

از عشق چه بگویم که عشق؛ به ظاهر سوختن است، اما نه برای خاکستر شدن؛ بلکه برای تبدیل شدن به نور، برای رسیدن، برای فهمیدن، برای زیستن و برای عشق ورزیدن ...

امواج عشق در همه جا موج میزند، کافی است دستت را دراز کنی؛ اگر دستت خالی از کینه، نفرت، حسا دت و انتقام جویی باشد، عشق در دستان تو قرار دارد.

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب