تبلیغات
❀وبـــــــ لژیــــون همسفــــر سحـــــر❀

❀وبـــــــ لژیــــون همسفــــر سحـــــر❀
❀❀❀❀جمعیت احیای انسانی کنگره 60❀❀❀❀ نــــوای عشـــــق❀  
قالب وبلاگ
به نام یگانه خالق عالم

امروز دوشنبه 96/12/21اخرین جلسه خصوصی ویژه همسفران با حضور استاد محترم خانم سحر با دستور جلسه «سی دی کوه »شروع به کار نمود.حال دیگران را اگر نمیتوانیم خوب کنیم حداقل بد  نکنیم و نظر ندهیم برای دیگران چون اصلا به ما مربوط نمیشود.......................

سخن استاد:درابتدا به خانم نسیم تبریک میگم بابت مسابقات والیبال.و خداروشکر که یک همسفر انقدرروی خودش کار میکنه و آموزشات را گرفته که با شرکت در ورزش داره پیام کنگره را به نوعی از سمت خودش میدهد که من آمدم مسافرم حالش خوب شد و من هم درورزش هم توانستم شرکت کنم.
هر کسی به نوع خودش پیام رسان کنگره هست یکی با مرزبان شدن یکی با راهنما شدن یا باشرکت درورزش کنگره.
امروز لژیون خدمت گذار بودیم از حس خودتون بگید:
همسفر نسیم:دررابطه با ورزش و مسابقات مدتی تصمیم داشتم انصراف بدم چون واقعا بار سنگینی بودواسترس زیادی داشت و به عنوان یک رهجوی کنگره با اون فشار خستگی بایستی بهترین رفتار رااز خودمون بروز بدیم علاوه بر اینکه وقتی انسان شروع میکنه روی خودش کار کردن میبینه که نیروهای بازدارنده از چپ و راست به انسان حمله ور میشوندو این کار را دشوارتر میکنه ولی از مادرعزیزم شنیدم که تک تک ما با حضورمان به آقای مهندس نشون میدیم که ماهم هستیم درکنارتون و اگر بخواهیم با این دید نگاه کنیم حضور ما یکجور رسالت میشود. و درمورد خدمت هم امیدوارم امروز هرکس خدمت کرد گوارای وجودش باد.
استاد:به خانم اکرم تبریک میگم و خیلی خوشحالم که این جایگاه استادی را تجربه کردید.
همسفراکرم:خیلی ترس داشتم از این جایگاه ها و از خانم سحر و خانم رویا تشکر میکنم.
درابتدا چند نکته را خانم سحر بیان نمودند:
**امروز اخرین روز لژیون و آخرین دوشنبه ی سال ۹۶ می باشد و دوشنبه هفته آینده تعطیل است.
سفر اولی ها حتما مشارکت کنند موقع مشارکت حتما محکم دستشان را بالا ببرند و بخواهند که مشارکت کنند.
**هرموقع هر لژیونی خدمت گذار است بایستی یک نفر پیام حفظ کند و بخواند.
**آقای مهندس تاکید زیادی روی قوانین،حرمت ها،نوشتارها دارند و بعد از ایام عید حتما در لژیون کار خوهیم کرد.
**کسی نمیتواند قبل از حضور مرزبان در شعبه به کنگره بیاید و پشت در بماند چون جلوه خوبی ندارد.
*برای استادی صحبتهایتان را طوری برنامه ریزی کنید که تایم را رعایت کنید و زمانی که نگهبان میگوید وقتتان تمام است،نگویید من تازه شرو ع کرده ام!
**دستور جلسه بعد از عید ، سی دی ساختار درون هست و حتما چهارشنبه صحبتهای آقای مهندس رو گوش کنید که چه تکلیفی را مشخص میکنند.
**وقتی زمان اعلام سفر است، فقط باید اعلام سفر کنید و نمیتوانید مشارکت کنید یا تبریک بگویید.
***بچه ها سر موقع بایستی در جلسه باشید و غیبت نداشته باشید و راهنما میتونه شخصی که منظم نمیاد و وظایفش رو انجام نمیدهد رو به مرزبانی معرفی کنه و من حتما این نکات را بررسی خواهم کرد .
***عیدی دادن و گرفتن هم برای راهنما و هم برای رهجو ممنوع است.


شروع سی دی کوه

همسفرنیلوفر:درابتدا درمورد همسفر صحبت کردند که بایستی برای خودش بیاید به کنگره،و این ها مفاهیمی هست که یک مو باهم فاصله داردو اگر شخصی فقط به فکر خودش باشد میشود خودخواهی واگر خودش را فقط وقف  دیگران کند میشود قربانی کردن خود و باید تعادل را بین این دو حفظ کند.
انسان باید روز به روز خودش را به هدف اصلیش نزدیک کنه و مثل کوه بزرگ فکر کندو این باعث میشود مسائل حاشیه ای اورا اذیت نکند،مثلا اگر کسی جواب سلامش رانداد این دغدغه ی ذهنش نمیشود چون به هدف بزرگش فکر میکند.
انسان یک وجه تشابهی با کوه داردکه اگر بزرگ فکر کند مثل یک کوه بلند است و اگر صور پنهان انسان رشد پیداکند ارتفاع میگیردو این رشد به زمان و مسائل دیگه نیازمنده و یک شبه امکان پذیر نیست و دراینجا میتونم بجای غبطه خوردن یا حسادت و قیاس کردن بیام نواقص خودم راپیداکنم و روی خودم کارکنم.
کوهستان ویژگی ای که داره خیر را به سمت خودش جذبرمیکنهو به انسان حس خوبی میده.
دیگر اینکه جایگاه ها به خودی خود هیچ ارزشی ندارند بلکه دستوپاگیر و دردسرساز هم هستندولی اگر محبت درش باشه اونوقت این خدمت ارزش سختی هاش راداره.ودرآخر محبت دادن آب به زمین های تشنه است.
همسفر رویا:CDکوه ماله آقای امین است و میگویندزمان ورد من به کنگره ۱۳-۱۴سال پیش است و هیچ ارتباطی با مصرف کننده ها نداشتم و هدفم فقط نهایتا استاد دانشگاهی بود،ولی درذهنم این بود که به انسان ها خدمت کنم و شاید همین باعث شد کنگره درمسیرم قراربگیره.عملکرد اگر درصراط مستقیم باشد به زایش و تولید میرسه و شعاع اضافه میکند.خداوند درقران  میفرماید به طبیعت نگاه کنیدوسوال مطرح میشه که چطوربااین همه علم بازهم باید به طبیعت نگاه کنیم و چرا با ابزار کار نکنیم و ابزاره دیدن طبیعت هم همان علم جهان بینی است.دریاوکوه باهم تفاوت هایی دارند.دلیل اینکه چراکوه انقدر انرژی دارد:وقتی چندکوه کنار یکدیگرباشندو نور به آنها بتابه از کوه های دیگه نور بازتاب میشه به یک کوه و دماش بالا میره مثل قله اورست که بلندترین قله هست دررشته کوه هیمالیا است و افت دمای آن نسبت به دماوند که کمتراز اورست هم هست نمیرسه.حالا اگر انسان ها یخ بسته باشند و دردمشترکی داشته باشند وقتی کنارهم قرارمیگیرندو از بازتاب نور هم استفاده میکنند سختی هابراشون آسان میشه و دماشون میره بالاولی اون قله ی تنها به دلیل منیتی که داره نور را نمیگیره و درسرمامیمیره.۲اینکه منبع آب شیرین جهان درکوهستان هست.۳کوه باعث میشه انسان از مقایسه صرف نظر کنه و تمرکزش بره روی خودش.۴مادرکره زمین روی موادمذاب زندگی میکنیم و این پوسته هست که مارو از موادمذاب جدامیکنه و هرچه پوسته ضعیف ترباشه زلزله اونجا رخ میدهدواگر کوه نبود ما هرروز زلزله داشتیم۵انسان صورپنهانش باید شروع به قدکشیدن کندوازتپه به قله برسه و سربه آسمان بکشه۶حتی دربدترین جامعه هم اگر انسانی باشه که صورپنهانش رشد کرده باشدحتی کوچکترین ابرهم برایش تبدیل به یک منبعی میشود که علم و حکمت و هنر تولید میکند.۷انسان نمیتواند به مطالب معنوی دست پیداکندمگراینکه صورپنهانش تبدیل به کوه شده باشد۸برای خودجایگاه نباید تلاش کنیم و باید ببینیم آن جایگاه برای ما چه درسی دارد...تکیه برجای بزرگان نتوان زد به گزاف مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی.

همسفرافسانه:یکی از خاصیت های کوه اینست که مثل آهن ربا کار میکندو ابر را به سمت خودش میکشد مثل کوه تفتان که در منطقه ی خشک هست ولی اطراف این کوه مثل بهشت است.خدمت کردن درهر جایی میتونه به ما کمک کنه مثل یک کوه و حتی یک بوته یا درخت مفید باشیم ودرراه مستقیم به درجه نزکیه و پالایش برسیم.
آموزشی که شخص میگیرد بایستی روی کم و کاستی های خودش کار کند در غیر اینصورت این آموزش فایده دای ندارد. و اگر انسان میخواهد مثل کوه باشد باید بتواند تمام سختی ها،گرما،سرمارا تحمل کند تابه آن آب شیرین که منبع کوه هست برسد.

همسفر مریم:وقتی صورپنهان انسان رشد کند میتواند به کوه تبدیل شود .یکسری مطالب و اطلاعات درهستی هست ما خودمان بایستی آنهارا پیدا کنیم واگر این مطالب را جذب کنیم میتوانیم ماندگار باشیم مثل کوه که اسمش ثبت میشود.و انسان وقتی به سک جایگاهی میرسد نباید حس  تفاخر بهش دست بدهد و فقط بخاطر خدمت آن جایگاه را بپذیرد.

همسفر حکمت:اگر یک کوه مثلا ۷هزارمترباشد مامیتوانیم فقط ۱۰۰۰مترآن راببینیم و ۶هزارمترآن زیر زمین است.
همسفر مهین:قبل از کنگره برخی ازما فکر میکردیم همه چیز برروی شانس است و جبراست ولی هیچ چیز اتفاقی نیست،و کسی که موفق است صور پنهان او رشد کرده،انسانی که میخواهد رشد کند باید نگاهش را از روی دیگران بردارد.و موقع ورود به کنگره دوچیز را به ما یاد دادند ۱چشم گفتن به قوانین.۲واردحاشیه نشدن و توجه کردن به خود.و محبت را پیش نماز خدمت و جایگاهمان بکنیم.

استاد:CDکوه را قرار بود هفته گذشته کار کنیم که نشد و مناسبت داشت باهفته دیده بان که آنها شخصیت هایی هستند مانند کوه و بسیار رشد کرده اند از درون و از یکسری منافع خودشان گذشتندو منافع جمع را به خواسته های خود ترجیح دادندو با تلاش زیاد به این جایگاه رسیدندو ما فقط مانند قله ای که از آب بیرون است قله و ظاهر ان را میبینیم و آنچه زیر دریا هست رانمیبینیم که چقدر از درون رشد کرده است* 
ما وقتی جهانبینی را فرا میگیریم و برای ما مثل کلید است آیا میتوان با آن قفل را باز کرد یا بیشتر قفل کرد؟ نباید برای قفل کردن بیشتر استفاده کنیم و آن را ابزاری کنیم که بگوییم فلانی منیت دارد یا قیاس میکند یا فلان مشکل را دارد و دیگران را قیاس و سرزنش کنم. بایستی با آن ضعف های خودم را بشناسم، با جهانبینی و آموزش ها، اول گره های خودم را بشناسم و باز کنم.
هرکسی وارد کنگره میشود مانند کوهی یخ زده است و تاریکی های زیادی دارد و میزان قطر یخ های اطراف کوه میشود میزان تاریکی های آن شخص و با اعضای لژیون رشته کوه هایی را تشکیل میدهند. همانطور که کوه انرژی گرما را از خورشید میگیرد و مقداری را که سهمیشه اش هست را جذب میکند و مقداری را منعکس و انتشار میدهد به اطرافش ، در لژیون هم همینطور است.
و جمعی از همسفران دراین رابطه مشارکت کردند.

استاد:ارتفاع میشود جایگاه.وقتی شخصی باتاریکی واردمیشه و با صحبت های دیگران دیگه احساس تنهایی نمیکنه انرژی را میگیرد برای ادامه دادن.ونوع تاریکی میشود یخ هایی که به آن کوه است هرچه تاریکی بیشتر قطر یخ هابیشترو انرژی بیشتری میخواهدو کسی که درکنگره خودش را جدابدونه واگرارتفاعش۳۰۰۰متره۶۰۰۰مترفرض کنه چون از خودش یک جایگاه بالاترساخته همیشه سرد است و همیشه حس میکنه یک چیزی کمه و یک مشکلی هست.هرچه پیش میره چون همرو از بالا میبینه خیلی از مشکلاتش حل نمیشه و حتی اگر در جایگاه قراربگیرد بازهم مشکلات را باخود میبرد.و اون نقطه ای که انسان شروع میکنه ب حرکت میتونه اون نقطه روز الست باشه تا الان و هیچ جبری درکار نیست چون اگر ذره ای جبر درزندگی ماباشه تمام محاسبات جهان بهم میریزه.و ما چون میگیم پایان هرنقطه سرآغاز خط دیگریست ممکنه یک نقطه را از اونجا شروع کردیم و یک مسیری را طی کردیم و یک نقطه ی دیگری را آغاز کردیم و حتی کسی که نشان عقاب را میگیره ممکنه آنرا از دست بدهد اینطور نیست که بگوییم خب دیگه ما رفتیم بالا و دره ای درکنار مانیست.و یا اون نقطه میتونه آغاز در کنگره باشه یا اینکه همین الان یک نقطه باشه برای شروع بهتر و آغازی نو.
*تضاد و نیروهای منفی برای تکامل لازم هستند
ما بایستی ببینیم آیا تپه هستیم یا شنزار یا فقط یک حفره که تمام انرژی را درون خود میکشد وهیچ بازپرداختی ندارد.
*رشته کوه ها شناسنامه دارند و تمام تغیرات آنها ثبت میشود و در کنگره هم افرادی که زایش و تولید دارند دوست داشته میشوند و شناخته میشوند.
در اخر استاد محترم چند نکته را نیز اضافه کردند:

***درایام عید دلیل نیست که چون از کنگره دورهستیم به ضدارزش ها بپردازیم.و هرکس با اون آموزشاتی که گرفته مثل آب جوبی هست که کانال کشی شده و اگر در هر مسیری قراربگیرد گزندی بهش نمیرسد و چون درایام عید نیروهای بازدارنده زیاد میشنود وقتش هست که خودمان را محک بزنیم که چقدر میتوانم جلوی خودم را و زبانم را بگیرم و آیا به قوه ی تشخص رسیده ام یا خیر.***مراقب مسافرتان باشید و موقع مهمانی  بهشون فشار نیاورید و ساعتتان را کاملا تنظیم کنید و حتی اشکالی ندارد که قبل از مهمانی با صاحب خانه هماهنگ کنید که ما طبق چه ساعتی می آییم و برمی گردیم.
در سی دی سیروسلوک داریم که چیز هایی که دلمون نمیاد بریزیم و فضاها را اشغال کرده دور بریزید و ماهم چیزهایی که باعث میشود در ذهنمان درگیری ایجاد کند دور بریزیم.

امیدوارم سال بسیار پربرکت و کاملا هدفمند داشته باشید و اگر همین الان ازمون بپرسند چی از زندگی میخوای باید بتوانیم جواب بدهیمو کسی که هدف نداره کائنات هم نمیتواند برای او کاری انجام دهدو منتظره شخص اول حسابش را باخودش یکسره کند تا ببیند چه چیزی میخواهد. پس سعی کنید برای سال اینده هدف و برنامه داشته باشید.
لژیون با دعای اعضا به پایان رسید.
تایپ همسفر n

[ چهارشنبه 23 اسفند 1396 ] [ 09:22 ب.ظ ] [ همسفر نسیم ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ


خداوندا؛ ما در پی هم روان شده‌ایم تا بدانیم آنچه نمی‌دانیم، از هستی و نیستی، خداوندا؛ تاریکی‌ها را تجربه نموده‌ایم، ما را با روشنایی‌ها آشنا گردان تا به فرمان عقل نزدیک شویم و به مکانی برسیم که از آنجا انشعاب یافته‌ایم.

همسفر، اینجا کنگره 60، مکانی که اگر خواستار آموزش، شناخت خود، رهایی و یافتن راه باشی، آن را خواهی یافت؛

پس بال پروازی باش تا هم پرواز را بیاموزی، هم اوج گرفتن را در بیکرانه آسمان و در نهایت عشق را ...

از عشق چه بگویم که عشق؛ به ظاهر سوختن است، اما نه برای خاکستر شدن؛ بلکه برای تبدیل شدن به نور، برای رسیدن، برای فهمیدن، برای زیستن و برای عشق ورزیدن ...

امواج عشق در همه جا موج میزند، کافی است دستت را دراز کنی؛ اگر دستت خالی از کینه، نفرت، حسا دت و انتقام جویی باشد، عشق در دستان تو قرار دارد.

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب