❀وبـــــــ لژیــــون همسفــــر سحـــــر❀
❀❀❀❀جمعیت احیای انسانی کنگره 60❀❀❀❀ نــــوای عشـــــق❀  
قالب وبلاگ
ابر برچسب ها

به نام قدرت مطلق الله 

لژیون نوای عشق در روز دوشنبه 96/11/16 با استادی کمک راهنمای محترم سرکارخانم سحر و با حضور  اعضای لژیون یکم بادستور جلسه ادامه وادی 14 آغاز به کار نمود.

در کل انسان تازمانی که در صراط مستقیم قرار نگیرد قادر نیست امواج عشق را دریافت کند


ابتدا استاد در مورد دستور جلسه هفتگی(اوتی) صحبت کردند و فرمودند شخص مصرف کننده که موادمخدر مصرف می کرده وتمام بدنش به مواد عادت کرده را نمیتوان یک دفعه از او مواد را گرفت و در قبالش به او چیزی نداد. آقای مهندس ثابت کردندچیزی که هستی مسافران را از آنها گرفته بود مثلا همین تریاک، دوباره با همین مواد (شربت تریاک )می توان به او زندگی و هستی را برگرداند و ما همسفران نباید در برنامه (اوتی) مسافران دخالت بکنیم .به جای تجسس و دخالت در مصرف اوتی مسافرمان بهتر است که شکر گزار این دارو باشیم آقای مهندس بسیار در این راه زحمت کشیدند که امروز بسیاری از مسافران ما با این داروی شفابخش و این روش درمانی ،درمان میشوند و سیستم بدن آنها دوباره بازسازی میشود، من همسفر با رفتن در مسیر ضد ارزش ها و نوع تفکر و اندیشه و جهان بینی غلط سیستم خود را به هم ریخته ام و باید در کنگره اوتی و خوراک خودم را پیدا کنم که میشود منابع آموزشی،کتابها،جزوات و سی دی های آموزشی است که در اختیار ما قرار میگیرد و ما باید در این هفته شکر گزاری کنیم.

در ادامه استاد به وادی چهاردهم پرداختند:

سوال :چه چیزی باعث میشود که ما صدای امواج عشق را نشنویم؟

همسفرنسیم:بهم ریختگی های درونی ما و ضد ارزش ها.

همسفرمریم :درگیری افکار و اندیشه های ما.

همسفرافسانه:منیت و ضد ارزش ها.

استاد:دقیقا همین صدای خشن ضد ارزش هاست؛منیت ،ترس ،نا امیدی و حسادت، تنفر ، اینها چیزهایی هستند که اجازه نمیدهند امواج عشق را دریافت کنیم. روبرو شدن با تاریکی های خود برای انسان کاری بسیار سخت و مشکل است اما جایی که انسان متوجه اشتباهات خودش بشود، می تواند کم کم وارد عمل هم بشود و این ضد ارزش ها را از خود دور نماید کم کم امواج عشق را دریافت کند.

در ادامه استاد سوال دیگری مطرح نمودند به این مضمون که چه زمانی ما قادر خواهیم بود صدای امواج را بشنویم؟

همسفرفرح:زمانی که از ضد ارزش ها دور باشیم.

همسفر زهره:زمانی که حس آلوده میشود نمیتوانیم امواج را بشنویم وبا تزکیه وپالایش می توان به این مهم دست یافت.

همسفربهار:به نظر من محیط هم موثر است در شنیدن امواج عشق.

همسفرحکمت:یکی از راه ها برای شنیدن امواج عشق دوری از ضد ارزش هاست. نکته مهم اینکه آدمها را بخاطر درون خودشون بپذیریم و دوستشون داشته باشیم و همیشه در ذهنمون فضایی برای ضد ارزش ها بازکنیم که بیان و برن و روی آنها متمرکز نشویم.

استاد:در کل انسان تا زمانی که در صراط مستقیم قرار نگیرد قادر نیست امواج عشق را دریافت نماید. صراط مستقیم دوری از ضد ارزش ها و قرار گرفتن در مسیر ارزشها و تزکیه و پالایش است و دوری از ضد ارزشها و پالایش رنج و سختی دارد اما اگر به آرامی و کم کم انجام گیرد، امکن پذیر است. هیچ ورد و جادویی نمیتواند مشکلات ما را حل بکند. بلکه مهم این است که خداوند قدرت تفکر و تعقل به من داده و مشکلات من باید ذره ذره حل بشود زیرا انسان صور پنهانی هم دارد و اگر همین طور نگاهش کنیم یک موجود دوپایی است با یک شکل ظاهری و ممکن است در ظاهر او را قضاوت کنیم در صورتی که همین انسان  پیشینه ای دارد، اینکه چقدر مشکلات و سختی ها و ناکامی هایی را پشت سر گذاشته و چقدر از مشکلات او حل شده یا چه موفقیتهایی به دست آورده و نمیتوان راجع به آن قضاوت کرد و زمانی که ما قضاوت میکنیم در واقع یک برگ از دفتری را میخوانیم و میبینیم ! پس اینها باید با مرر زمان و پله پله درست شود.

استاد:چگونه میتوان جلوی امواج مخرب را گرفت تا صدای عشق شنیده شود؟

همسفرمهین:با کسب معرفت ،دانش و آگاهی.

همسفرفرح:با تفکر وآگاهی.

همسفرمرضیه:اگر سیستم ایکس بدن خوب کار بکند .

استاد :با تفکر وآگاهی و شناخت؛ مثلا کسی که با کسی پیوند عشقی دارد و کسی می آید و بین آنها جدایی می اندازدآ اگر شناخت و تفکر نداشته باشند این عشق فروکش خواهد کرد. آقای مهندس یکی از صفتهای بسیار ناپسند را سخن چینی عنوان کردند و اینکه کسی که نزد ما از کسی حرف میزند به او بگوییم که برو به خودش بگو.

آن که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد         بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد

طبق چیزهایی که در وادی اول یاد گرفتیم،از درست تفکر نمودن تا وادی عشق اگر درست آموزش ببینیم و کاربردی کنیم آموزش ها را در زندگی خود، یواش یواش سیستم ایکس نیز که توسط افکار منفی تخریب شده بود باز سازی خواهد شد و قادر می شویم به شنیدن صدای عشق.

و این نیست که فقط اعمال ما بازخورد دارد بلکه تفکرات ما نیز باز خورد دارند .یکی از بزرگان میگوید :روزی از جایی عبور میکردم که ناگهان فکر پلیدی به سرم زد اجازه ندادم که آن فکر من را تحت تسلط خویش قرار بدهد کمی جلوتر نزدیک به شتری شدم که خواست به من لگد بزند و من بلافاصله خودم را عقب کشیدم و از خدا علت را جویا شدم که چرا این اتفاقات برای من افتاد و ندا آمد که این به خاطر فکری بود که در ذهنت آمد و او میگوید من که تفکر خود را عملی ننمودم، پاسخ آمد:که لگد آن شتر هم که به تو نخورد و به تو آسیبی نرساند!

استاد: آیا امواج عشق از فیزیک شخص می آید یا از درونش؟ از صور پنهانه یا از صور ظاهر؟

همسفر حکمت :هم از درون، هم از صور پنهان وهم از کائنات.

همسفر نسیم:یه درصدی  مربوط به فیزیک هست.

همسفر افسانه: گاهی اوقات ما ازظاهر شخص خوشمون نمیاد ولی وقتی صحبت میکند واز او انرژی مثبت میگیریم از اون خوشمون میادوبیشتر مربوط به درون هست.

همسفر مهین :تمام گردش هستی بر مبنای امواج هست وهر انسانی بر مبنای فیزیک،وخصوصیات اخلاقی ومعرفت وآگاهی میتواند امواج را دریافت کند .

استاد:انسان با تمام ساختارفیزیکی ،سایه و عقل و ایمانش و همچنین خواسته هایش، تفکر واندیشه امواج عشق را ساطع میکند.ما ظاهر قضیه را میبینیم ولی چیزهایی پشت قضیه نیز  هست.

عقل ،عشق وایمان  هر فرد به صورت آگاهانه و نا آگاهانه امواجی را ساطع می کند.

سوال:آیا عشق زمینی همان عشقی است که در وادی چهاردهم در مورد آن صحبت میشود؟

همسفر فرح: فکر میکنم عشق زمینی ،عشق واقعی نباشد.

همسفر مرضیه:همه چیز در هستی عشق است والبته عشق به خداوند که در مرتبه بالایی قرار دارد.

همسفر بهار :اگر انسان بخواهد احساس خوبی داشته باشد باید همه چیز را دوست داشته باشد حتی بدیها را.

همسفر افسانه:عشق های زمینی ،عشق به طبیعت ،واگر عشق به خدا نباشد نمیتواند این عشق ها بوجود بیاید.

همسفر حکمت:اگر بخواهیم خدارا بشناسیم باید اول خودمان را بشناسیم، عشق به مخلوق داشته باشیم تا پله پله به خدا برسیم.

همسفر نسیم :عشق از قدرت مطلق آغاز شد و راه رسیدن به قدرت مطلق ،عشق های زمینی است.

استاد:عشق زمینی هم عشق است اما عشق خاص است و عشق خاص زیر مجموعه عشق عام است. عشق مادر به فرزند، حتی در بین حیوانات هم نوعی عشق هستند ولی از نوع غریزی! در اوایل وادی چهارده بالاترین مراتب عشق گفته شده و عشق واقعی را به صورت خالص و صد در صد میگوید و کم کم به عشق های کوچک تر میرسد البته اینها هم عشق است اما ممکن است چند درصدش باشد. برای رسیدن به عشق خالق به مخلوق که بالاترین درجه آن است باید این پله ها را طی کنیم .من همسفر وقتی به کنگره می آیم اولویت با درمان مسافرم هست .تمرکز من در درمان او نیست ومن روی خودم هم باید کار کنم موقعی که مسافر خوب سفر کند از وجود همسفر درکنار خودش خوشحال هست،این امواج عشق در حال رفت وبرگشت هستند .اما موقعی که مسافر گریز بزند ،مشکلی پیش می آید وزمانی که ما موج را دریافت نکنیم نمیتوانیم ادامه بدهیم .وادی 14 باید برای سفر اولی ها نکته  داشته باشد اینکه در کنار مسافری که بهم ریخته ،حال من بد نشود و سرویس دهی را قطع نکنم.بزرگترین هدیه ی کنگره برای ما پیوند محبتی است که در خانواده برقرار میشود.همسفر یعنی بتوانم در مواقعی که همسرم عصبانی هست این بار را از روی دوشش بردارم بتوانم به او کمک کنم وبگم با هم همه چیز را درست میکنیم خداوند صبور است وبه ما فرصت زیادی میدهد .وبه قول جناب آقای مهندس عشق مخلوق به خداوند بوجود نمی آیدمگر این که عشق زمینی را دریافت کرده باشد .

سوال: فهمدیم تا سایه ای نباشد ابراز عشق ممکن نیست پس عشق به خداوند و سایه خداوند چیست؟

همسفر مهین :تجلی سایه خداوند در سایه هاست .وقتی سایه ها را دوست داشته باشیم ،خداوند را دوست داریم .

استاد:انسان ها ،هستی و کلیه مخلوقین الهی ، سایه های قدرت مطلق هستند.

در پایان استاد عزیز خدمت در کنگره و لژیون را به همه رهجو ها سفارش کردند و همچنین مقرر شد که هفته آینده برنامه آموزشی لژیون تا پایان اسفند تعیین خواهد شد و  رهجوهای لژیون هم سی دی های هفته را به روز باشند.


دستورجلسه لژیون برای هفته ی آینده: ادامه قسمت پایانی وادی چهارده و سی دی های ریتم و مراتب نفس

 
طبقه بندی: گزارش لژیون، 
[ چهارشنبه 18 بهمن 1396 ] [ 11:56 ب.ظ ] [ همسفر مرضیه ف ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ


خداوندا؛ ما در پی هم روان شده‌ایم تا بدانیم آنچه نمی‌دانیم، از هستی و نیستی، خداوندا؛ تاریکی‌ها را تجربه نموده‌ایم، ما را با روشنایی‌ها آشنا گردان تا به فرمان عقل نزدیک شویم و به مکانی برسیم که از آنجا انشعاب یافته‌ایم.

همسفر، اینجا کنگره 60، مکانی که اگر خواستار آموزش، شناخت خود، رهایی و یافتن راه باشی، آن را خواهی یافت؛

پس بال پروازی باش تا هم پرواز را بیاموزی، هم اوج گرفتن را در بیکرانه آسمان و در نهایت عشق را ...

از عشق چه بگویم که عشق؛ به ظاهر سوختن است، اما نه برای خاکستر شدن؛ بلکه برای تبدیل شدن به نور، برای رسیدن، برای فهمیدن، برای زیستن و برای عشق ورزیدن ...

امواج عشق در همه جا موج میزند، کافی است دستت را دراز کنی؛ اگر دستت خالی از کینه، نفرت، حسا دت و انتقام جویی باشد، عشق در دستان تو قرار دارد.

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب