تاریخ : چهارشنبه 30 فروردین 1396 | 11:23 ق.ظ | نویسنده : همسفر سحر

روز سه شنبه جلسه سوم از دور سوم کارگاههای آموزشی  خصوصی همسفران نمایندگی نیک آباد در تاریخ 96/1/29 با استادی ، همسفر رویا ، نگهبانی همسفر سحر و دبیری همسفر مریم با دستور جلسه «جهانبینی 1و2» رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.جهانبیی بیرون که شامل احساس و ادراک و برداشت ما از جهان بیرون یا کل هستی  است که اگر دیدگاه مان را تغییر دهیم حتی از تمام هستی و موجودات و گیاهان لذت میبریم و به آنها عشق می ورزیم...


خلاصه سخنان استاد:
خداوند را شکر، شکر، شکر که به من توفیق داد تا در این جایگاه قرار بگیرم و خدمت کنم. از راهنمای عزیزم خانم سحر سپاسگزارم که این فرصت را به من دادند. موضوع دستور جلسه امروز جهانبینی 1و2 هست ؛ جهانبینی شامل احساس، ادراک و برداشت و نگرش ما نسبت به جهان درون و جهان بیرون است که جهانبینی درون در مورد حس های درونی  است که اگر آلوده هستند باید آنها را تغییر دهیم.

 در مورد مصرف کننده گان به دلیل مصرف مواد مخدر دیدگاهی افیونی و معتاد گونه دارند و در ما همسفران نیز به دلیل مشکلاتی که در زندگی با آنها رو به رو بودیم یکسری نا خالصی هایی در درون ما رشد کرده  از جمله ترس، منیت و نا امیدی که اضلاع مثلث جهالت هستند ولی با قرار گرفتن در کنگره و آموزش دیدن می توانیم این حس های آلوده را ذره ذره تغییر دهیم و تبدیل شویم به درختی استوار که اگر بخواهیم  میشود چون خواستن توانستن است و این خواسته بسیار مهم است و مانند دانه یا هسته است که کاشته می شود و تبدیل به گیاه یا درخت تنومند می شود و واقعا اگر خواسته در درون ما نبود الان در این مکان مقدس و روی این صندلی ها ننشسته بودیم؛ پس خواسته ای داشته ایم که در این مکان ماندیم و این توفیقی است که خداوند به ما داده تا در این مکان قرار بگیریم و آموزش ببینیم پس امیدوارم بتوانیم این آموزشها را کاربردی کنیم و اگر بخواهیم جهانبینی خود را ارتقاء دهیم باید ابتدا دانایی ما رشد کند و تبدیل به دانایی موثر شود و همینطور باید قدردان باشیم که چه بودیم و الان چه هستیم؛ با حال خراب آمدیم و حتی ارتباط بر قرار کردن با دیگران را هم بلد نبودیم و دچار مشکل میشدیم پس باید شاکر خداوند و کنگره 60 باشیم.و اما جهانبیی بیرون که شامل احساس و ادراک و برداشت ما از جهان بیرون یا کل هستی  است که اگر دیدگاه مان را تغییر دهیم حتی از تمام هستی و موجودات و گیاهان لذت میبریم و به آنها عشق می ورزیم. ما در کنگره یک مثلث درمان داریم که برای به درمان رسیدم باید سه ضلع آن که شامل جسم، روان و جهانبینی است با هم به تعادل لازم برسند در غیر این صورت درمان قطعی انجام نمیگیرد که برای به تعادل رسیدن جسم و روان 11 ماه وب رای جهانبینی خدا میداند!

. وقتی فرد به درمان رسید و توانست جایگاه اصلی خودش را پیدا کند باید دیدگاه و نگرش خودش را نسبت به جامعه تغییر دهد. وقتی آقای مهندس میفرمایند با لباس سفید و ظاهری آراسته وارد کنگره شوید باید بتوانیم با آموزشهای صحیح که در این مکان میگیریم  باطن خود را نیز زیبا وآراسته کنیم و در ادامه استاد محترم با جمله ای زیبا از امام علی (ع) به سخنان خود پایان دادند و گفتند: آن کس که دو روزش یکسان است متضرر شده است زیرا داناییش در آن روز بدون تغییر مانده است ، زمان سپری شده انرژی هم صرف شده ولی چیزی برداشت نشده است.

نگارش: همسفر مریم شفیعی

عکس: همسفر سهیلا

تنظیم:همسفر سحرطبقه بندی: خدمت گزاران،