درباره من
خداوندا؛ ما در پی هم روان شده‌ایم تا بدانیم آنچه نمی‌دانیم، از هستی و نیستی، خداوندا؛ تاریکی‌ها را تجربه نموده‌ایم، ما را با روشنایی‌ها آشنا گردان تا به فرمان عقل نزدیک شویم و به مکانی برسیم که از آنجا انشعاب یافته‌ایم.

همسفر، اینجا کنگره 60، مکانی که اگر خواستار آموزش، شناخت خود، رهایی و یافتن راه باشی، آن را خواهی یافت؛

پس بال پروازی باش تا هم پرواز را بیاموزی، هم اوج گرفتن را در بیکرانه آسمان و در نهایت عشق را ...

از عشق چه بگویم که عشق؛ به ظاهر سوختن است، اما نه برای خاکستر شدن؛ بلکه برای تبدیل شدن به نور، برای رسیدن، برای فهمیدن، برای زیستن و برای عشق ورزیدن ...

امواج عشق در همه جا موج میزند، کافی است دستت را دراز کنی؛ اگر دستت خالی از کینه، نفرت، حسا دت و انتقام جویی باشد، عشق در دستان تو قرار دارد.

جستجو در وبلاگ
تاریخ: شنبه 21 اسفند 1395 08:39 ق.ظ
به نام قدرت مطلق  ( الله)


لژیون نوای عشق با حضور همسفران سفر اول و دوم به استادی خانم سحر و کنفرانس خانم فاطمه با دستور جلسه جهانبینی 2 مبحث نا امیدی راس ساعت ۱۹شروع به کار کرد. قبل از شروع جلسه  لژیون خانم زهره به عنوان دبیر لژیون و خانم نجمه به عنوان رابط نشریات انتخاب شدند.  همچنین خدا حافظی خانم مریم عزیز را برای خدمت صادقانه کمک راهنمایی از لژیون داشتیم.ایشان از کمک راهنمای محترم خانم سحرعزیز تشکر کردند به خاطر آموزش هایی که از ایشان گرفتند و گفتند: خانم سحر گنجینه طلای ناب هستند و به رهجوهای دیگر گفتند قدر ایشان را بدانید و از آموزش هایی که می دهند استفاده کنید و تشکر و قدر دانی کردند از تک تک بچه ها به خاطر انرژی که  از آنها می گرفتند و در آخر آرزوی موفقیت برای خانم سحر و بچه ها داشتند و خانم سحر هم از ایشان به خاطر حضورشان در لژیون و خدمتهای خالصانه ایشان تشکر کردند و آرزوی موفقیت و لژیونی پر بار را برایشان داشتند.

و بعد از آن خانمها  زهرا ،نجمه و رقیه از روی  متن جزوه جهان بینی مربوط به مبحث نا امیدی را خواندند.


در نومیدی، بسی امید است   پایان شب سیه، سپید است 

خانم فاطمه این گونه کنفرانس را شروع کردند:
 حس نا امیدی در انسان دافعه یا جاذبه بوجود می آورد.یعنی انسان ناامید نمی تواند بعضی از پیامها را دریافت وبر داشت کند.ناامیدی زمانی اتفاق می افتد که انسان برای رسیدن به خواسته هایش تلاش می کند، راه های مختلفی را در پیش می گیرد ولی موفق نمی شود و دست از تلاش بر می دارد. حالت شدید نا امیدی باعث افسردگی می شود و افسردگی هم می تواند در ذهن تصویر خودکشی و در آخر عمل خودکشی انجام شود. مانند شکست در ازدواج، قبول نشدن کنکور و رشته انتخابی فرد،درمان اعتیادو در هر زمینه ای که به فکرمان برسد که کم می آوریم و دیگر توان انجام آن کار را نداریم، ناامیدی بروز می کند. نا امیدی تجلی بار غم و اندهی است که شخص همیشه و هر جا با خودش می برد. جمله هایی از قبیل ازمن گذشته ،چه فایده،چهار روز عمر ارزش نداره،کم حوصله بودن ،لذت نبردن از مسافرت ،فیلم مراسم های شادی همه ریشه های نا امیدی هستند.حتی موسیقی و  صوت هم چه مثبت و چه منفی  در حس نا امیدی اثر گزار است.  من پارسال برای امتحان کمک راهنمایی خودم را با کمک راهنمایم مقایسه می کردم  که اگر قبول شدم من نمی توانم مثل راهنمایم توضیح دهم و سوال های بچه ها را جواب دهم و همین حس منفی باعث شد نتوانم مطالعه کنم و در ذهنم حک شده بود تا شروع و برنامه ریزی می کردم  جزو ه ای را برای خواندن  انتخاب می کردم که بخوانم ، این حس سراغم می آمد و ناامید میشدم و مطالعه نمی کردم . در آخر هم در امتحان شرکت کردم و همین حس باعث شد موفق نشوم.ما بر اثر امواج  چیزها را در یافت می کنیم و اگر حس ها آاوده باشند اجازه این کار داده نمیشه. مثال : یخچالی که درون آن پر از غذا و میوه باشه درش هم قفل باشه چگونه می توانیم از آن استفاده کنیم .یا یخچالی که درش باز باشه همه بتوانند از آن استفاده کنند ولی چیزی در داخل یخچال نباشه این مثال درون ما انسانهاست یک زمان درون ما پز از اطلاعات ،عشق،محبت و....هست ولی نمی توانیم بروز دهیم یا از جایی این موارد را که ذکر شد را دریافت کنیم آن موقع بابد به فکر خود باشیم که درون ما چه خبر است . در ادامه خانم فاطمه توضیح دادند: که تمام مشکلات و دردسرها وحس بد ما  بستگی به اضلاع مثلث جهالت دارد.
مثلث جها لت  عبارتند از 
۱-ترس
۲-ناامیدی
۳-منیت

هر کدام از ما اگر یکی از این پارامتر مثلث در وجود ما باشد .مشکل آفرین هست.حس منفی در کسانی هم که سفر درمان اعتیاد را دارند(سفر دوم) ودر حال آموزش هستند  سراغشان می رود.فوق العاده نیروهای منفی هستندکه باعث می شوند دانایی رشد نکند.با آموزش ودانایی می توان حس ها ی آلوده را تغییر داد.

اعضا در این مورد مشارکت کردند.

خانم سحر:مثلثی که در مقابل مثلث جهالت قرار میگیرد چیست ؟

خانم رویا جواب دادند: مثلث دانایی
ضلع ترس: تفکر
ضلع منیت: آموزش 
ضلع نا امیدی: تجربه
ترس تفکر را میخورد، منیت باعث میشود آموزش نگیریم و ناامیدی ما را از تجربه کردن باز میدارد.
 
خانم سحر از همسفران خواستند که در مورد اینکه کدام ضلع از مثلث جهالت در آنها پررنگتر بوده مشارکت کنند و همسفران در این مورد مشارکت کردند.


خانم سحر:
 چرا در سفر دوم بیشتر ممکن است نا امیدی به سراغمان بیاید؟


خانم رویا: چون هنوز جهان بینی ما درست تغییر نکرده و یکی هم  نرسیدن به خواسته هامون باعث نا امیدی میشه.

خانم نجمه: توانایی های بچه ها دیگر را می بینیم و این توانایی را در خود نمی بینیم و از تلاش نا امید می شویم.

خانم زهره: من در اواسط سفر دوم، حس ناامیدی در من بوجود آمد و سفر اول را به خوبی تمام کردم ولی یک مدتی در  شروع سفر دوم دیگه اون حس اولیه سفر اول را نداشتم تو جلسه بودم ولی ذهنم جای دیگری بود که خدا راشکر با راهنمایی هایی که خانم سحر به من کردند توانستم این مشکل را حل کنم.

خانم رقیه : همانطور که آقای امین در سی دی حس توضیح دادند: هنگامی که پالایش متوقف شود نیروهای بازدارنده با حقه های بسیار زیبا در ما نفوذ پیدا می کنند.

خانم سحر: در سفر دوم خیلی از نیروها میخواهند که حرکت ما را متوقف کنند و باید آنها را بشناسیم ، حسهایی که در صور پنهان است بیشتر روی کار می آیند و غیر قابل روئت هستند و البته محصول بیرونی هم دارند. کار و مسئولیت و در اصل هدف نیروهای باز دارنده  این است که ما را از مسیر حرکت باز دارند و گاهی درسفر اول زیاد با این مسائل روبرو نیستیم چون در سفر اول اکثرا درمان و رهایی است و نگاه مثبتی به این قضیه دارند. ناامیدی  منشا و ریشه آن در عدم توانایی  در رسیدن به خواسته هایمان ایجاد میشود. 
 حس های منفی ،تفکر منفی،القا منفی ،باعث می شود هر چه تلاش و کوشش کنیم، موفق نشویم، چون نا امیدی حالت زندان تاریک نامرئی را برای ما میسازد و وقتی حس ما منفی است، القائات منفی را هم بیشتر دریافت میکنیم با اینکه القائات مثبت هم هست ولی ما بیشتر منفی را دریافت میکنیم و تصویری که که در ذهن میسازیم هم صحنه شکست و بدی هست و  دیگر تلاش نمیکنیم.چرا؟ چون القائات میگوید ولش کن تو دیگر همیشه بد می آوری، فایده ای ندارد و به قول آقای مهندس کسی که تصویر بدبختی را در ذهن دارد بدبخت خواهد شد و کسی که تصویر بیماری را داشته باشد در ذهنش ، بیمار خواهد شد.
همسفری که امیدی به رهایی ندارد و این موج منفی را با ناامیدیش میفرستد، همین نوع موج را پس خواهد گرفت و کائنات هم تلاش میکنند که تصویری که از دنیایت برای خودت ساخته ای را برایت بفرستند، چون درخواست خودت بوده!!
.
خانم رقیه: من ومسافرم پارسال تصمیم گرفتیم در کنکور شرکت کنیم واز همون اول می گفتم من که قبول نمیشوم و مسافرم می گفت چرا موج منفی میدید قبول میشیم وب ا این حس امتحان دادیم .مسافرم دانشگاه آزاد مشهد قبول شدند و من حتی نتوانستم انتخاب رشته کنم.
خانم سحر: در حقیقت اکثر مسائل ما  بر اثر تفکراتمان بوجود می آید .تا زمانی که تصویر رهایی را داشته باشیم نتیجه همان می شود، چون تصویر روشنی از این قضیه داریم و در نتیجه در جهتش تلاش میکنیم. نامیدی تجلی بار غم و اندوهی است که نه میتوان آنرا بر زمین گذاشت نه میتوان آنرا حمل کرد و آنجاست که در ذهن هم دنیای تاریکی را آغاز میکنیم و حالت ناامیدی بسیار درونی است و فقط خود ما از درون خود خبر داریم ومیدانیم چه در ما می گذرد ولی باید جهت را عوض کنیم تا دوباره دست به تجربه بزنیم و حرکت و اهداف را آغاز کنیم.
ما زمانی که وارد کنگره میشویم، مانند استخری هستیم که پر از آلودگی و آشغال و برگ و ... است و اینها میشود ناخالصیهای درون ما.اما آیا به یکباره میشود که آب استخر را کشید و همان موقع آن را با آب تمیز پرکنیم؟ شدنی است ولی زمان میبرد؛ ابتدا باید شروع کنیم برگهای و کثیفیهای آن را از روی آب بگیریم و آب آلوده را کم کم خارج کنیم و بعد ته مانده های آن را پاک کنیم و زمان میبرد و ناامید نشویم و بعد آب تمیز را وارد آن کنیم و همیشه این تزکیه ادامه دارد و تلاش باید پیوسته باشد.
تمام ضد ارزشهای ما ورودی و خروجی درون ما را بسته که همان حس ماست و در واقع ضدارزشها باعث آلوده شدن و بسته شدن حس ما میگردد، باید حس را پالایش کنیم و با آموزش و آگاهی و جهانبینی بتوانیم برخورد با مسائل منفی از جمله ناامیدی را بدانیم.

و در ادامه به خاطر نزدیک شدن به ایام تعطیلات عید نکاتی را یادآور شدند:

 اگر انسانها برای سال جدید خرید میکنن و خانه تکانی میکنند و خیلی مراسم دارند برای رسیدن به حال خوش در سال جدید است اما نباید اینها دلایلی شوند که برعکس، حال خود و خانواده و همسر خود یا مسافرمان را خراب کنیم، همسفران چه سفر اول و دوم نباید به خاطر مشکل مالی مسافرشان حال خود و آنها را خراب کنند و یا مسافر خود را تحت فشار قرار دهد، مطمئناً همیشه اوضاع اینطور نمیماند و باید این تفکر را داشته باشند که درمان شدن آنها از همه چیز ارزشمند تر است، خانه تکانی حال مسافران سفر اول را خراب میکند، سفر را در الویت قرار دهید و سعی کنید تمام انرژی خود را صرف خانه تکانی و تعویض و اینها نکنید و برای سال نو و ایام عید پر انرژی باشید.

سعی کنیم در ایام عید با جملاتی مثل چقدر لاغر شدی، چقدر چاق شدی، چرا رنگت زرد است و... حال دیگران را خراب نکنید و همیشه زیبایی ها را ببینید.
سعی کنید جمله چه خبر را از گفت و گوی هاخود حذف کنید، زیرا بابی میشود برای حرفهای بی فایده  و از دست رفتن انرژی خودمان.
ما که به کنگره میایم و در حال آموزش هستیم پس بهتر است با هر چیزی  حال خود را خراب نکنیم.
در سال جدید اهدافی برای خود داشته باشیم و خانه تکانی درونی هم انجام دهیم، ببینیم سالی که گذشت چه کردیم، چقدر توانستیم مسائل خود را حل کنیم و چقدر توانستیم ناخالصیهای درون را بشناسیم و آنها را برطرف کنیم و سال آینده چه برنامه ای داریم.
خوبی های خود، مسافرمان و دیگران را ببینیم.
 قدر داشته ها و نعمت هایی که داریم را بدانیم و گرنه از ما گرفته میشود.
سعی کنیم داشته هایمان را حفظ کنیم و داشته ها ممکن است اخلاق باشد و صفات خوب مسافرمان باشد، سلامتی باشد و خیلی چیزهای دیگر.برای پذیرایی هم سخت نگیرین، آقای مهندس میفرمایند انسانها برای قلب باز به خانه ما می ایند نه وسایل خانه و پذیرایی های آنچنانی و همیشه سعی کنید شرایط خود را در نظر بگیرید.

جلسه با دعای همسفران عشق به پایان رسید.دستور جلسه، بعد از ایام عید: پیدا کردن کلید از کتاب عبور از 60 درجه

و امتحان از جزوه جهانبینی 2 تا پایان مبحث ناامیدی


نویسنده: همسفر فاطمه 
موضوع: گزارش لژیون،

تازه ترین مطالب
ابزارک های وبلاگ
  • کل بازدید:
  • بازدید امروز :
  • یازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل مطالب :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :