❀وبـــــــ لژیــــون همسفــــر سحـــــر❀
❀❀❀❀جمعیت احیای انسانی کنگره 60❀❀❀❀ نــــوای عشـــــق❀  
قالب وبلاگ
ابر برچسب ها

به نام قدرت مطلق الله

روز سه شنبه لژیون نوای عشق با موضوع (سی دی حس از آقای امین)و استادی خانم سحر با کنفرانس خانم رقیه و دبیری خانم نجمه راس ساعت6:45 دقیقه شروع به کار نمود.


خواسته در درون خودمان  و فرمان از طرف خداوند صادر میشود، یعنی سالها به دنبال این هستم که در زندگی به آرامش برسم ولی اعتیاد وارد زندگی من می شود و من خواسته ای بر مبنای ساختن زندگی داشتم ولی چرا اعتیاد؟ و می بینم این اعتیاد کل زندگیم را وارونه می کند ولی هنوز خواسته در درون ما هست و آنقدر می گذرد تا به جایی می رسیم که به کنگره می آییم وبا آمدن به کنگره به خواسته هایمان میرسیم در اصل همه چیز در فرایند زمان صورت می گیرد

 
ابتدا خانم نجمه گزارش هفته قبل را قرائت کردند و در ادامه خانم سحر فرمودند: این سی دی بسیار مهم وکاربردی هست. یک فرد که می خواهد سفر کند ودرمان شود  و یا به تعادل برسد،باید انسان را و صور پنهانش را بشناسد و خواسته های خود را بشناسد پس لازم است که حس را هم بشناسیم.

واما کنفرانس خانم رقیه:هر انسانی درون خودش یک خواسته دارد که بعضی از آنها معقول است و بعضی غیر معقول و باید خواسته در انسان وجود داشته باشد تا انسان بتواند کاری انجام دهد و برای به انجام رساندنش تلاش می کند.مثلا ما خواسته ی درمان داریم و به کنگره میاییم و شروع میکنیم به فراهم کردن و حرکت برای درمان و کم کم حس اطرافیانمان را میگیریم،حتی اگر کسی خواسته ی نا معقول داشته باشدبرای رسیدن به خواسته ی خود هر کاری میکند.

یک سر این خواسته در خود انسان است و یک سرش هم در محیط بیرون است ؛بعضی ها فکر میکنند محیط بیرونی باعث می شودتا یک فردی کاری را انجام دهد.هم خواسته های درونی تاثیر داردو هم خواسته های بیرونی که همان بستر است ، و اگر کسی خواسته ای درمورد کاری نداشته باشد غیر ممکن است کاری را انجام دهد.

خواسته ها با هم جمع می شوندو تبدیل به ساختار می شوند و قدرتمند،حالا اگر بخواهیم کسی را درمان کنیم نباید بگوییم  در برابر این ساختار مقاومت کن این کارمانند همان فنری است که به زور نگه داشته ایم این کار اشتباه است در صورتی که باید جنس این ساختارها را تغییر دهیم پس اگر انسان بخواهد مقاومت کندیا باید انرژی مضاعفی داشته باشد تا بتواند در یک مدت دوام بیاورد و اگر هم انرژی نداشته باشد اسیر میشود مانند مافیا.

حس اولین جزیی است که عقل را تحت شعاع قرار میدهد و اگر ضلع دانای پایین باشد اطلاعات غلط به عقل رساند ه می شود هر انسانی تا یک حدی میتواند در برابر ساختار ها مقاومت کند و این بستگی به همان دانایی دارد.و آقای امین گفتند برای این همیشه از سردار جنگی صحبت می کنم که مبارزه با اعتیادیک جنگ است و ما حکم یک سردار جنگی داریم . هر کسی اعتیادش درمان نشود به یک انسان خطرناک تبدیل می شود و به کار های منفی دیگری رو می آورد.

خانم سحر:همه ی کار هایی که انجام میشود براساس خواسته و فرمان است درمورد خواسته و فرمان صحبت کنید.

خانم نجمه:من اگر خواسته دبیری نداشته باشم نمتوانم این کار را انجام دهم یا به کنگره آمدن اگر خواسته درمان نداشته ایم هرگز به کنگره نمی آمدیم .

خانم مریم : ما هم خواسته های معقول داریم و هم خواسته های غیر معقول معقول ازعقل می آید یعنی عاقلانه است وقتی خواسته هایمان سالم باشد دستور سالم به عقل می رسد آقای امین گفتند حس اولین نیروی بکار گیری قوه عقل است و ما 11 حس داریم که 5 حس ظاهر و5 حس باطن که اگر اطلاعات درست به عقل برسانند عقل فرمان درست میدهد.

خانم زهره: خواسته از خواستن می آید که چه چیزی می خواهیم و اگر خواسته در درون ما باشد فرمان انجام می شود مانند مسافر مان که اگر خواسته درمان نداشت اگر هزار نفر جمع میشدند برای درمانش اقدام کنند این کار انجام نمی شد.

خانم فاطمه: خواست درونی است و باید زمانش فرا برسد تا به انجام برسد مانند درمان اعتیاد مسافرمان که ما چندین سال خواسته درمان داشتیم ولی الان فرمانش صادر شده است آن روز دعا کردیم وخواسته داشتیم ولی فرمانش امروز صادر شده است.

خانم سحر: خواسته در درون خودمان  و فرمان از طرف خداوند صادر میشود، یعنی سالها به دنبال این هستم که در زندگی به آرامش برسم ولی اعتیاد وارد زندگی من می شود و من خواسته ای بر مبنای ساختن زندگی داشتم ولی چرا اعتیاد؟ و می بینم این اعتیاد کل زندگیم را وارونه می کند ولی هنوز خواسته در درون ما هست و آنقدر می گذرد تا به جایی می رسیم که به کنگره می آییم وبا آمدن به کنگره به خواسته هایمان میرسیم در اصل همه چیز در فرایند زمان صورت می گیرد. درخت می کارید چند سال بعد میوه میدهد ممکن است من خواسته شوهر خوب و زندگی خوب داشته باشم و این خواسته زمانی به انجام میرسد که وقتش فرا برسد. ولی بعضی چیزها تقدیر است ممکن است فردی در این بعد بچه دار نشود و این خود حکمتی دارد و نباید اگر چیزی را نداریم فکر کنیم که نکند آدم بدی هستم که بعضی چیزها را ندارم، پس خواسته از ماست و فرمانش از خداوندو ممکن است بگوییم مگر من همسر معتاد می خواستم مگر من این زندگی را می خواستم در گذشته این حرفها را می گفتیم یک ظلع انجام کارها خواسته بود و ظلع های دیگرش فرمان و دیگری تقدیرات است.تقدیر از قدر میاید و قدر یعنی اندازه ، اندازه من سحر همین است با این یا این زندگی و این شرایط ودر واقع روزی من همین است و شاید قدر فرد دیگر این است که با من متفاوت باشد این مربوط می شود به اعمالی که انجام داده ایم در گذشته و شاید پیشینه و آینده مان بستگی به عملکرد حال مادارد.یک انسان را اگر نگاه کنیم یک انسان دو پا را می بینیم در صورتی که انسان یک سلول است با بسیاری از آگاهی ها ولی ما فقط ظاهر اشخاص را می بینیم. چرا تفکرات در زندگی ما تاثیر دارد؟ مثلا من در گذشته فکر می کردم و می گفتم فردی که شوهرش مصرف کننده است چه امیدی به زندگی دارد وهمین باعث شد در ادامه خودم این را با تمام وجود درک کنم و چون سوالی کرده ام و باید جواب بگیرم و یا گاهی ادعایی کرده ایم که اگر من جای فلانی بودم چنین میکردم و ...و در همان شرایط قرار میگیریم.فکر نکنید شوخی است پس هر نگاه چپی راهم اگر به کسی کردی نگاه چپ به تو می کنند و این برگشت داردو با این کار اذنش را به خدا داده ایم. حس چیزی است که یک رابط بین این جهان وجهانهای دیگر و ما یک مثلث ارتباطی داریم به نام حس، نور و صوت ؛نور فرمان میدهد صوت انتقال میدهد پس چرا حس قوی تر است و در واقع به صوت و نور قدرت میدهد؟

خانم رقیه: چون عقل تحت شعاع حس است.

خانم فاطمه : چون حس گیرندگی قوی دارد و دارای جاذبه و دافعه است.

خانم نجمه : چون حس خواسته دارد.

خانم زهره: چون نور وصوت یک نقش دارندو حس آنها را جذب یا دفع می کند.

خانم سحر: چون حس گیرنده است و اگر حس بینایی نباشد ما نور را نمی بینیم و اگر حس شنوایی نباشد صداها را نمی شنویم.تعریف حس چیست؟

خانم رؤیا: حس اولین نیروی بکار گیری قوه عقل است.

خانم سحر: پس حس می گیرد و عقل را به کار می گیرد و آیا می شود این حسی که عقل را به کارمی اندازد عقل را از کار بیندازد؟

خانم رؤیا: بله با حسهای منفی و آلوده که ما را به آلودگی می کشاند .

خانم رقیه : فردی که مصرف کننده است مثل کسی است که در چرخ و فلک نشسته وممکن است حرکت دورانی را صاف و حرکت صاف را دورانی ببیند و مانند مصرف کننده که حسش خراب است و این حس آلوده باعث می شود کارهای اشتباهی انجام دهد.

خانم سحر : مثلا از یک گوشی همراه در تلوزیون تبلیغ می شود و همین تبلیغ باعث میشه این گوشی انرژی زیادی دریافت کند، بعد در پشت ویترین قرار میگیرد و دوباره همه به آن انرژی میدهند که مثلا این فلان گوشی است که تبلیغ شد و دوباره انرژی دریافت میکند، وقتی فردی برای خرید گوشی همراه به مغازه میرود و فروشنده گوشی مورد نظر را به این فرد نشان میدهد و فرد با دیدن آن گوشی که انرژی زیادی هم دریافت کرده عقلش از کار می افتد و حتی حاضر می شود به هر قیمتی آن را برای خود بخرد و با قیمت بالایی ان را بخرد و بعد پشیمان میشود!

چرا یک همسفر با کینه و نفرتی که به مسافرش دارد بعد از مدتی که به کنگره می آید می گوید خوشحالم که در کنار یک مصرف کننده قرار گرفتم این به خاطر این است که حسش تغییر میکند. وقتی در مسیر تزکیه و پالایش قرار گرفتیم کم کم حسمان هم خوب می شود . حس خوب از کجا و از چیست؟ از انرژی، انرژی هم معادل نیرو است. وقتی می خواهی کاری انجام دهید می گویی نیرو ندارم و این نیرو از عملکرد ما بوجود می آید. زمانی که عملکردتان درست باشد انرژی خوب می گیرید و انرژی خوب مساوی است با حس خوب ؛ مثلا با غیبت کردن انرژی بالا می رود و این انرژی منفی و بالا باعث می شود تا در رابطه با حرکات منفی استفاده شود و با این کار حس بسیار بدی به سراغتان می آید و تا چند وقت حالتان بد است و بر عکس آن هم صادق است. اگر حس خوبی داشته باشید به دیگران هم کمک میکنید و با این کار سطح انرژی نیز بالا می رودو حتی اگر کسی هم به شما نیش یا کنایه ای زد متوجه نمی شوی یا به بد نمی گیرید و چون سطح انرژی بالاست حس های خوب را دریافت می کنید،پس اینها کاملا با هم در ارتباطند ؛ انرژی ، حس و فرمان می توانید بگویید این انرژی مثبت ها و انرژی منفی ها چه ارتباطی با حس و حالمان دارد؟

خانم رقیه : روز یکشنبه که در کنگره جشن بود وقتی وارد شدم سطح انرژی بالایی در اینجا بود که به محض ورودم این را احساس کردم و انقدر دست زده بودم که حتی در جشن عروسی برادرم اینگونه نبودم و وقتی به منزل رفتم با فرزندم ومادرم به خوبی رفتار کردم این به خاطر حس خوب وانرژی مثبتی بود که من از کنگره گرفته بودم.

خانم نجمه: وقتی با انرژی زیاد و حسی خوب به منزل مادر شوهرم رفتیم آن هم با بعد از چند سال  سعی کردم پای صحبت های آنها که غیبت می کردند ننشینم وبا این کار حال خودم را خراب نکردم و از این کارم حس خوبی داشتم.

خانم زهرا: یکی از خانم های همسفر که خودش به کنگره نمی آید مدام سعی می کند با حرفهایش حس من را نسبت به کنگره خراب کند ولی من متوجه هدفش شدم و برای همین سعی میکنم زیاد به صحبتهایش توجهی نداشته باشم تا حسم نسبت به کنگره خراب نشود.

خانم مریم: حس ما اگر مثبت باشد چیزهای خوب را می بینیم وحس می کنیم واگر حس ما منفی باشد چیزهای منفی و بد را دریافت می کنیم.مثلا اگر حس حسادت درون من باشد در یک جمعی که نشسته ام مدام به دنبال این هستم ببینم که چه کسی چه چیزی دارد و من ندارم و یا اگر حس ما منفی باشد به منزل مادر شوهر هم که رفتیم از همه ی حرکات آنها برداشت منفی داریم بعضی افراد هستند که فقط نیمه خالی لیوان را میبینند و فقط می گویند این لیوان چقدرش خالیست و به میزان آبی که دارد توجهی ندارندبرای همین همیشه ناراضی هستند.

خانم سحر: بعضی از بچه ها این سؤال را می پرسند که مثلا میخواهم به خانه فلانی بروم ولی انجا همیشه حالم را بد میکنند و وقتی میخواهم بروم حال بدی دارم،من می گویم اگر بتوانیم حسمان را عوض کنیم و پیشا پیش با افکارمان پیشواز این نرویم که دوباره امروز هم که به آنجا میروم، در را که باز کردم فلان حرف رو میزنند یا فلان کار را میکننند، که دقیقا همین اتفاق هم می افتد!  ما قادر نیستیم دیگران را درست کنیم اما وقتی روی خودمان و حسمان کار میکنیم و تغییر میکنیم شاهد تغیرات اطرافیانمان هم میشویم، چون حس تغییر میکند، موج خوب وحس خوب بدهیم وبا این کار چیزهای خوبی را هم دریافت می کنیم و اکثر این صحبتها به خاطر موجی است که خودمان میدهیم.

خانم فاطمه: من ازسی دی آقای امین متوجه شدم که اگر کسی خواسته داشته باشد در محیط هم به دنبال آن می گرددو من این مدت دندان درد شدیدی داشتم و نتوانستم قسمت دوم سی دی را بنویسم ولی وقتی از صبح کارهایم را به نوبت انجام دادم حس خوبی پیدا کردم و همین حس خوب باعث شد در ادامه همه ی کارهایم را انجام دهم.

خانم زهرا: حس خالص نمی شود چون پالایش ادامه دارد منظور چیست؟

خانم سحر : حس خالص نمی شود چون پالایش ادامه دارد منظور در سفر اول است که اینطور نیست که همه چیز و تمام حسها در سفر اول و با رهایی سالم و خوب شوند چون باید برای سالم شدن حس بازهم  تزکیه وپالایش انجام دهیم ،منظور از تزکیه وپالایش چیست؟

خانم فاطمه: یعنی کارهای ضد ارزشی انجام ندهیم وبه طرف ارزشها حرکت کنیم.

خانم سحر : دوری از ضد ارزشها و پرداختن به ارزشها همان راست گفتن است دروغ نگفتن است وغیبت نکردن واین حس خالص نشدن یعنی اینکه نسبت به شوهرت ممکن است حست خوب شده باشد ولی نسبت به فرد دیگر تغییر نکرده باشد که در این مورد پالایش ادامه دارد. ما می گوییم یک آهنربا درونش یکسری بار هست ویک میدان را تشکیل می دهد،پس میدان دارد و اگر در اطرافش چیزی باشد که درون آن هم همین بار باشد بین آنها کشش بوجود می آید.درآهنربا به محض اینکه هم جنس خودش راپیدا کردیک نیرویی اینها را به هم می رساند و این نیرو و کشش که ایجاد میشود همان حس را به وجود می آورد، درمورد خودمان هم همینطور است اگر ذرات ناخالصی درون مان باشد هم جنس خودمان  را جذب میکنیم و اینکه میگوییم نمیدانم چرا هر چه آدم مثلا دروغگوست در اطراف من است یاخیلی چیزهای دیگر، یعنی درون تو چیزی هست که چنین افرادی را هم جذب میکنی و اگر آن ناخالصی درونت نیست چگونه تشخیص میدهی؟پس باید کم کم این ذرات نا خالصی را تغییر دهیم وبه حس های خوب ومثبت تبدیل کنیم.

در پایان لژیون با دعای دوستان به پایان رسید.

دستور لژیون هفته آینده سی دی ندانی را بدان با کنفرانس خانم رؤیا

تهیه گزارش: همسفر مریم

تهیه وتنظیم:لژیون نوای عشق


طبقه بندی: گزارش لژیون، 
[ جمعه 29 بهمن 1395 ] [ 04:48 ب.ظ ] [ همسفر مریم شفیعی ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ


خداوندا؛ ما در پی هم روان شده‌ایم تا بدانیم آنچه نمی‌دانیم، از هستی و نیستی، خداوندا؛ تاریکی‌ها را تجربه نموده‌ایم، ما را با روشنایی‌ها آشنا گردان تا به فرمان عقل نزدیک شویم و به مکانی برسیم که از آنجا انشعاب یافته‌ایم.

همسفر، اینجا کنگره 60، مکانی که اگر خواستار آموزش، شناخت خود، رهایی و یافتن راه باشی، آن را خواهی یافت؛

پس بال پروازی باش تا هم پرواز را بیاموزی، هم اوج گرفتن را در بیکرانه آسمان و در نهایت عشق را ...

از عشق چه بگویم که عشق؛ به ظاهر سوختن است، اما نه برای خاکستر شدن؛ بلکه برای تبدیل شدن به نور، برای رسیدن، برای فهمیدن، برای زیستن و برای عشق ورزیدن ...

امواج عشق در همه جا موج میزند، کافی است دستت را دراز کنی؛ اگر دستت خالی از کینه، نفرت، حسا دت و انتقام جویی باشد، عشق در دستان تو قرار دارد.

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب