تاریخ : چهارشنبه 6 بهمن 1395 | 04:27 ب.ظ | نویسنده : همسفر فاطمه شفیعی

به نام خالق بی همتا

خلاصه سی دی دایره و مثلث

http://www.uupload.ir/files/9ain_download.jpg


چرا علامت کنگره از یک مثلث و دایره تشکیل شده و با خوشه های گندم آراسته شده است؟

                                                                                                                                                         


دایره بیانگر هستی و یا نشان دهنده مجموعه مخلوقات هستی و یا انسانها که همه در محیط دایره با یک مرکزیت در کنار یکدیگر نقش آفرینی میکنند.دایره سمبل کل نظام هستی و یا خلقت است البته با یک مرکزیت. در محیط دایره هیچ نقطه ای بر نقطه دیگر برتری ندارد، زاویه خاصی ندارد، فقط یک مرکز دارد و فاصله همه با مرکز یکسان است. از نظر ما مرکزیت آن قدرت مطلق است. مرکزیت در هستی وجود دارد ونظام بندی شده است انسانها در پیشگاه خداوند با هم برابرند وتفاوت چندانی ندارند مگر اینکه با عدم پیروی از قوانین هستی خودشان را از محیط دایره خارج کنند.

و اما مثلث: دایره برای استحکام و تشکیل خودش احتیاج به یک مثلث دارد دایره درون مثلث میتواند آن را قانونمند کند در یک سطح از کنار هم قرار گرفتن نقطه ها خط بوجود می آید از خط به سطح و از سطح به حجم می رسیم . برای تشکیل سطح به مثلث برخورد می کنیم  که از سه پاره خط یا سه مولفه تشکیل شده است گاهی هم در هستی به قوانینی برخورد میکنیم که از ترکیب دو جزء، جزء سوم بوجود می آید (مانند خانواده که پدر و مادر جزء سوم که فرزند هست را بوجود می آورند) یا قوانین فیزیک و یا با مطالبی برخورد میکنیم که با سه مولفه جسم، روان، جهان بینی (در مورد درمان اعتیاد) قابل توجیه می باشند و یا آمورزش، تفکر، تجربه برای رسیدن به دانایی. در داستان کنگره 60 سه استاد در نظر گرفته شده است:

1- سردار؛ در پی واقعیت هستی و وجود آفرینش {در تمثیل ما سردار از هستی و الهیات برای ما صحبت میکند}.

2- عقاب سفید یا سیلور؛ در پی آزمایش، پیدایش و تحقیق علمی است.    

3- رعد؛ میان اول و دوم است هم از الهیات سخن گفته و هم مسائلی از علوم و تحقیقات دارد.

در کتاب آسمانی از سه پیامبر (حضرت محمد، عیسی و موسی) که کتاب قرآن ، تورات و انجیل دارند بیشتر سخن گفته شده، حضرت موسی در مورد مادیات و حضرت عیسی در مورد معنویات و رسول خدا در مورد هر دو، هم دنیا و هم آخرت صحبت کرده است.

نیروهای منفی و شیطانی، نیروهای مکمل هستند که فقط جنبه ظاهری و نمایشی ندارند بلکه بازیهای زیبائی هستند برای گمراه کردن انسانها، اگر از این نیروها پیروی کنیم نتیجه ای جز تخریب و سقوط نخواهیم داشت. امروزه کلام خداوند بیشتر در گفتار است تا در عمل. کلام خداوند سراسر تمثیل است، چون نمیتوانیم تصور کنیم بهشت و دوزخ چیست پس از تمثیل استفاده میکند. بعضی نادانان فکر میکنند که تمثیل ها همان وعده است و عده ای از آن به عنوان حقه استفاده میکنند و دیگران را گمراه می کنند. اگر کلام الهی درست مورد استفاده قرار بگیرد جامعه زلال و شفاف میشود. برای اینکه بخواهیم  در تمام سطوح با خوبیها همگام باشیم باید با بدیها در جدال و کشمکش باشیم  چون بدیها در خوبیها تنیده شده و جدا کردن آنها مشکل است، نمیدانیم کدام حق و کدام باطل است.

ساختار باید با در نظر گرفتن مثلث، دایره و لوح های محفوظ (مطالب کتاب آسمانی ) و کلام هایی باشد که قلب انسانها را به سوی خداوند یکتا هدایت نماید و مکان دانشگاه، مکان ارتباط با نیروهای الهی باشد.

نویسنده: همسفر زهره

باسپاس فراوان از کمک راهنمای عزیزم خانم سحر یاوری
طبقه بندی: نوشتار سی دی های جهانبینی،