تاریخ : پنجشنبه 30 دی 1395 | 01:31 ب.ظ | نویسنده : همسفر سحر

روز دوشنبه درتاریخ 95/10/27 جلسه هشتم از دور دوم کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران نیک آباد ، با دستور جلسه « فرق عمل سالم با عمل به ظاهر نیک »به نگهبانی همسفر شهلا ، استادی همسفر ناهید و دبیری همسفر سحر، رأس ساعت 15 آغاز به کار نمود.وقتی من همسفر به کنگره می آیم، این یک عمل سالم است ولی اگر آموزشها را عملی نکنم و درمنزل به مسافرم گیر دهم، به کنگره آمدن من می شود عمل به ظاهر نیک.                                                                                                                                                                

استاد محترم اینگونه آغاز نمودند:

خیلی خوشحالم که این جایگاه را تجربه میکنم و امیدوارم بتوانم جلسه پر باری داشته باشم. کنگره 60 معتقد است به عمل سالم و وقتی عملی سالم است که پندار و گفتار و کردار ما سالم باشد و نتیجه آن به خیر ختم شود. وقتی ما کاری را انجام دهیم ممکن است به دنبالش شری برای خودمان و دیگران داشته باشد در صورتی که هدف ما خیر هم هست ولی نتیجه عکس میدهد.
ظاهر عمل سالم همیشه خوب و زیبا نیست، مانند تنبیه فرزندانمان ولی نتیجه آن خیر است. در کنگره حرمتها و قوانینی است که اگر آنها را انجام دهیم، عمل سالم است؛ به عنوان مثال در کنگره با نام کوچک یکدیگر را صدا می زنند که اگر از الفاظ و القاب دیگر استفاده شود، فرد دچار منیت می شود و آموزشها را خوب دریافت نمی کند. تشخیص عمل سالم از عمل به ظاهر نیک بستگی به  شناخت و آگاهی و علم و دانش ما دارد. وقتی من همسفر به کنگره می آیم، این یک عمل سالم است ولی اگر آموزشها را عملی نکنم و درمنزل به مسافرم گیر دهم، به کنگره آمدن من می شود عمل به ظاهر نیک. برای انجام دادن عمل سالم به معرفت نیاز داریم، معرفت یعنی شناخت و آگاهی که بدانیم کجا و چه وقت، چه کاری انجام دهیم و این یعنی تعادل و عدالت که این سه پارامتر (عمل سالم، عدالت، معرفت) مثلث کنگره 60 را تشکیل میدهد. در پایان اگر ما اعمالمان سالم باشد به آرامش و آسایش می رسیم.


نکات مهم مشارکت همسفران در باب دستور جلسه:

در این دستور جلسه، از کلمه فرق استفاده شده که یعنی یک تفاوتی بین عمل سالم و عمل به ظاهر نیک است که ما باید با شناخت و آگاهی آن را تشخیص دهیم.

از وادی اول تا چهارم تفکر صحیح را می آموزیم و این وادی دقیقا به دنبال وادی پنجم آمده، یعنی ما پا در عرصه عمل می گذاریم و چیزهایی که در کنگره یاد گرفتیم را به عمل در می آوریم و باید به مرحله تشخیص برسیم که کجا عمل سالم است و کجا عمل به ظاهر نیک است.

ما باید از چیزهای کوچک  و پیش پا افتاده شروع کنیم، به عنوان مثال نوشتن سی دی برای مسافرمان که برای دلسوزی و شاید هم کمک به مسافرمان این کار را انجام می دهیم که این کار به ظاهر نیک است، شاید هم پایین تر از عمل به ظاهر نیک و یک مسئله دیگر مسئله نه گفتن است که ما باید بتوانیم در جایی که لازم است ، نه بگوییم و آرامش زندگیمان راحفظ کنیم، بعضی از مواقع کمک راهنما به ما می گوید نه و ما نباید ناراحت شویم، چون اینگونه تشخیص می دهد که این عمل کاملا سالم است.

هر مطلبی نیاز به یک پیش نیاز دارد و گاهی اوقات کاری را برای کسی انجام میدهیم و می گوییم او را دوست داریم ، میخواهیم کمکش کنیم ولی نتیجه ای که می دهد نتیجه خوبی نبست. محبت باید به اندازه ، به موقع و بلاعوض باشد. قبل از این دستور جلسه نمی دانستیم تفاوتی بین عمل سالم و عمل به ظاهر نیک هست و این دستور جلسه بار آموزشی زیادی برای ما دارد.

آموزش وبلاگ نویسی به همسفراننگارش: همسفر مریم شفیعی
عکس: همسفر نجمه
ویرایش و تنظیم: همسفر سحر
منبع: وبلاگ نمایندگی نیک آباد

95/10/27طبقه بندی: خدمت گزاران،